Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 663 015

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  1.6.2020.
Uvrštena nova dokumentacija - Intravenske kanile
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi po grupama Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu "Brdo" u Oriovcu Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu "Čerin" u Oriovcu
Uvrštena nova dokumentacija - Dobava i montaža opreme pri rekonstrukciji postrojenja 10 i 20 kV u TS 110_35_10(20) kV Šijana-III faza
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge promidžbe i vidljivosti projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Našice
Uvrštena nova dokumentacija - Rezervni dijelovi za motorna vozila - tekuće održavanje
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga administriranja HiSkid projekta
Uvrštena nova dokumentacija - Operativni leasing vozila po grupama
Uvrštena nova dokumentacija - Rezervni dijelovi za motorna vozila - tekuće održavanje
Uvrštena nova dokumentacija - Generator za UZV aspirator za potrebe Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija zgrade stare škole u Kotoribi u kulturni i turističko-informativni centar (zgrada javne namjene)
Uvrštena nova dokumentacija - Cijevi prema API 5l, pn-t-311-20-dt
Uvrštena nova dokumentacija - Zubarski potrošni materijal po grupama (G1-G5) za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije(2020.)
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u poslovnim objektima Ministarstva poljoprivrede na lokaciji Ulica grada Vukovara 78, Planinska 2a i 2b i Ilica 101 u Zagrebu
Uvrštena nova dokumentacija - Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja prometne infrastrukture i javne rasvjete u zoni malog gospodarstva II Grada Valpova


Stranica 50 od 76


<< 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 ... 76 >>
Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Datum zatvaranja: 12.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA ORIOVAC
Datum zatvaranja: 10.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 10.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan
Datum zatvaranja: 5.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET
Datum zatvaranja: 5.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: AGENCIJA ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE
PROGRAMAEUROPSKE UNIJE
Datum zatvaranja: 9.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan
Datum zatvaranja: 5.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Datum zatvaranja: 8.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA KOTORIBA
Datum zatvaranja: 5.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 5.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Datum zatvaranja: 8.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD PULA-POLA
Datum zatvaranja: 15.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD VALPOVO
Datum zatvaranja: 5.6.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020