Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 662 974

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  15.7.2019.
Uvrštena nova dokumentacija - Sanacija i obnova uličnog i dvorišnog pročelja višestambene zgrade, Mandaličina 6
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja piezometarskih polja na aktivnim vodcrpilištima 1. zona zaštite - kom 8
Uvrštena nova dokumentacija - Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica“
Uvrštena nova dokumentacija - Predmet nabave su brodska ulja i maziva za potrebe brodova međunarodne plovidbe Naručitelja
Uvrštena nova dokumentacija - Uvrštena nova dokumentacija - Predmet nabave je nabava Laboratorijskih uređaja STRONGER, te u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u DoN
Uvrštena nova dokumentacija - Uvrštena nova dokumentacija - Analiza postojećih podataka, kartiranje, izrada programa praćenja, analiza putova unošenja i širenja stranih i invazivnih stranih vrsta - odvojena nabava za grupe 11 - 17
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 540, od km 0+000 do km 14+859, ukupne duljine cca 15 km
Uvrštena nova dokumentacija - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije - sprave za prijelome, vijci i pločice - 1
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava fotokopirnog papira za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini


Stranica 120 od 120


<< 1 ... 117 118 119 120
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 30.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka
Datum zatvaranja: 22.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 30.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Datum zatvaranja: 22.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Jadrolinija
Datum zatvaranja: 22.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SVEUČILIŠTE U ZADRU
Datum zatvaranja: 22.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Datum zatvaranja: 22.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 22.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 30.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Datum zatvaranja: 22.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019