Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 651 175

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  3.8.2020.
Izrada platoa za kruti gnoj - OPG JAGATIĆ MATIJA
Prethodno savjetovanje - Radovi na sanaciji cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac, IV faza
Prethodno savjetovanje - Usluga izrade Studije izvodljivosti, te izrada okolišnih dokumenata SUO/PUO sa ishođenjem rješenja za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) na području JLS-e: Grad Bakar i Općina Kostrena za sufinanciranje iz fondova EU
Prethodno savjetovanje - Nabava licenci i usluga za nadogradnju, konsolidaciju i integraciju disaster recovery site-a
Prethodno savjetovanje - Nabava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima
Prethodno savjetovanje - Najam osobnih vozila
Prethodno savjetovanje - Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije dijela naselja Valbandon, Mala vala – 2. faza – 2. dio (crpna stanica i sporedni ogranci)
Prethodno savjetovanje - Opskrba električnom energijom
Prethodno savjetovanje - Izgradnja i rekonstrukcija objekata Centra za rehabilitaciju Stančić
Prethodno savjetovanje - Održavanje, popravak i priprema mjerila mase za ovjeravanje
Prethodno savjetovanje - Opremanje centra za ljevarstvo – simet instrumentima i znanstveno istraživačkom opremom
Prethodno savjetovanje - Građenje vodovodnog ogranka Bodulovo – spojni cjevovod i zamjena
Prethodno savjetovanje - Cesta Most dr. Franja Tuđmana – Osojnik – izvođenje radova na zaštiti pokosa
Javna nabava usluge prijevoza učenika za 6 osnovnih škola kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač za školsku godinu 2020./2021. - Grupa 5
Certifikacija (provjera sukladnosti) proizvoda (LED svjetiljki)


Stranica 2 od 82


<< 1 2 3 4 5 ... 82 >>
Nadmetanje raspisao: OPG MATIJA JAGATIĆ, MATIJA JAGATIĆ, KAJGANA 53,
GAREŠNICA
Datum zatvaranja: 17.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska Lutrija d.o.o.
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne
odvodnje
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne
odvodnje
Datum zatvaranja: 13.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Centar za rehabilitaciju Stančić
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Datum zatvaranja: 12.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Dubrovnik
Datum zatvaranja: 10.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 11.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Neos d.o.o.
Datum zatvaranja: 13.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020