Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 663 158

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  24.6.2019.
Učešće na aukcijskoj prodaji Dom penzionera "Nedžarići"
Učešće na aukcijskoj prodaji nekretnina Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
Prodaja imovine stečajnog dužnika Putnička agencija Kvarner - Express International d.d. u stečaju
Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica
Javna dražba za nekretninu upisanu u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Puli
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Cetingrad
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka
  21.6.2019.
Javni natječaj za prodaju zemljišta k.o. Grad Bjelovar
Prodaja imovine stečajnog dužnika KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika RAZVITAK d.d. - u stečaju
Prodaja nekretnina u vlasništvu APN-a na području Grada Zagreba (lokacija: Klara) i Grada Makarske
Prodaja nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Dragutina Lermana
Nadmetanje raspisao: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH
Datum zatvaranja: 24.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH
Datum zatvaranja: 8.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA VIŽINADA-VISINADA
Datum zatvaranja: 1.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA VIŽINADA-VISINADA
Datum zatvaranja: 1.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Putnička agencija Kvarner - Express International
d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 1.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Malinska - Dubašnica
Datum zatvaranja: 8.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Croatia osiguranje d.d.
Datum zatvaranja: 14.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA CETINGRAD
Datum zatvaranja: 4.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Privlaka
Datum zatvaranja: 26.6.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD BJELOVAR
Datum zatvaranja: 1.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 8.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: RAZVITAK d.d. - u stečaju
Datum zatvaranja: 10.7.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Agencija za pravni promet i posredovanje
nekretninama
Datum zatvaranja: 30.6.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Dragutina Lermana, Brestovac
Datum zatvaranja: 28.6.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019