Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 620 453

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  14.12.2018.
Povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2019-2022. godine Besplatno
Javno nadmetanje broj 2018 47 - prodaja drvnih sortimenata
Uvrštena nova dokumentacija - Farmaceutski proizvodi
Uvrštena nova dokumentacija - Rezervni dijelovi za motorna vozila
Uvrštena nova dokumentacija - lijekovi, kl: 400-01/18-004/7826
Lokanda-promjena pokrova
Prethodno savjetovanje - Isporuka odvodnika prenapona – Grupa 1:Nabava odvodnika prenapona za DV 2x220kV Plomin-Pehlin-Melina i za 110 kV i 220 kV postrojenja PrP Rijeka
Prethodno savjetovanje - Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada Pakraca - Izvođenje radova
Prethodno savjetovanje - sanacija pokosa od km 81+650 do km 81+900 (desno), autocesta A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONCA POPOVEC – SVETA HELENA
Prethodno savjetovanje - sanacija asfaltnog zastora kolnika prioritet b (l=50,35 km) i čvorovi Varaždin, Ludbreg i Čakovec, autocesta A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA GRANICA GORIČAN - ČVOR VARAŽDIN
Prethodno savjetovanje - Nabava građevinskog materijala za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora
Prethodno savjetovanje - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega - Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega
Prethodno savjetovanje - izgradnja dijela Ulice Dragutina Domjanića
Prethodno savjetovanje - Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje GHE Senj
Prethodno savjetovanje - Nabava izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te promidžbe i vidljivosti na projektu "PODIZANJE SVIJESTZI GRAĐANA DO SMANJENJA KOLIČINE OTPADA


Stranica 1 od 90


1 2 3 4 ... 90 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Biograd na Moru
Datum zatvaranja: 8.1.2019.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18), članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 10/2012, 4/2013, 11/2013, 3/2014), Odluke o nerazvrstanim cestama ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/2013, 11/2013) i Odluke o provedbi javnog natječaja za povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2019-2022. godine, KLASA: 340-01/18-01/20, URBROJ: 2198/16-01-18-1, od dana 04. prosinca 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2019-2022. godine. raspisuje JAVNI NATJEČAJza povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cestana području Grada Biograda ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 21.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME D.O.O.
Datum zatvaranja: 21.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 21.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Dubrovnik
Datum zatvaranja: 20.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: TEKIJA D.O.O. za obavljanje vodnih usluga
Datum zatvaranja: 27.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD DUGO SELO
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Datum zatvaranja: 21.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA KONJŠČINA
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018