Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 813 243

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  2.10.2023.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sakupljanje, prijevoz, obrada i zbrinjavanje medicinskog otpada
Usluga preuzimanja i daljnje obrade otpada te pražnjenja taložnica za potrebe KBC-a Zagreb
Usluge preuzimanja i zbrinjavanja plastičnog otpada sa područja grada Samobora
Usluga preuzimanja i daljnje obrade medicinskog-infektivnog otpada za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Zbrinjavanje ugostiteljskog otpada, biorazgradljivog otpada iz kuhinja i kantina
  29.9.2023.
Uvrštena nova dokumentacija - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u luci otvorenoj za javni promet – koncesija za obavljanje pomoćne lučke djelatnosti koja obuhvaća pravo isključivog korištenja izgrađene lučke podgradnje i nadgradnje i/ili pravo na gradnju nove lučke podgradnje i nadgradnje (članak 107. stavak 3. točka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, „Narodne novine“ br. 83/23.)
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Preuzimanje i zbrinjavanje medicinskog otpada
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica
Uvrštena nova dokumentacija - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u luci otvorenoj za javni promet – koncesija za obavljanje pomoćne lučke djelatnosti koja obuhvaća pravo isključivog korištenja izgrađene lučke podgradnje i nadgradnje i/ili pravo na gradnju nove lučke podgradnje i nadgradnje (članak 107. stavak 3. točka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, „Narodne novine“ br. 83/23.)
Skupljanje, obrada, oporaba i,ili zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada, grupa IV, V, VI I VII
  28.9.2023.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Obavljanje djelatnosti oglašavanja putem oglasnih panoa osvjetljenih LED rasvjetom, uz postavljanje, korištenje i održavanje metalnih konstrukcija za oglasne panoe na dijelu lučkog područja u Bazenu Gradska luka Split
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja - grupa IV
  27.9.2023.
Uvrštena nova dokumentacija - Istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru građevnog pijeska i šljunka "Prudnica 1",, radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada po MARPOL-ovoj konvenciji (73-78)za potrebe brodova u floti Jadrolinije


Stranica 1 od 2


1 2 >>
Nadmetanje raspisao: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 10.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 3.11.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KOMUNALAC d.o.o.
Datum zatvaranja: 19.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 6.11.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Dječja Bolnica Srebrnjak
Datum zatvaranja: 9.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA RIJEKA
Datum zatvaranja: 9.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 7.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA ČAĐAVICA
Datum zatvaranja: 31.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA RIJEKA
Datum zatvaranja: 24.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 19.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Lučka uprava Split
Datum zatvaranja: 6.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 6.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Datum zatvaranja: 9.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD VINKOVCI
Datum zatvaranja: 5.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Jadrolinija
Datum zatvaranja: 5.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3712 600 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023