Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 618

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  24.3.2020.
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Osnovne škole Veliko Polje
Uvrštena nova dokumentacija - Uspostava sustava mjerenja , daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Varaždin – DMA zone – I. etapa
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge praćenja emisija u okoliš na odlagalištu za neopasni otpad Totovec
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava prijevoda s hrvatskog jezika na engleski i romski jezik te lekture, stručne redakture i korekture engleskog i romskog prijevoda
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge čuvanja imovine - zaštitari Vončinina
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina.
Uvrštena nova dokumentacija - Zaštita hortikulture u gradu Rijeci za 2020. godinu
Uvrštena nova dokumentacija - TS 110_(10) kV Split 3 s priključkom na mrežu 110 kV – provedba nadzora osiguranja i kontrole kvalitete
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge tiskanja vojnog glasila Hrvatski vojnik sa prilogom i posterom
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava i prijevoz jalovine sijane - novi
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga čišćenja
Uvrštena nova dokumentacija - Papir sa zaštitom od krivotvorenja
Uvrštena nova dokumentacija - Čišćenje uredskih prostorija
Uvrštena nova dokumentacija - Čišćenje poslovnih prostora u podružnici Istra-Kvarner na lokacijama Rijeka i Pula (2 grupe)
Uvrštena nova dokumentacija - Čišćenje poslovnih prostora u podružnici Dubrovnik


Stranica 18 od 21


<< 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 3.4.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VARKOM d.d.
Datum zatvaranja: 3.4.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan
Datum zatvaranja: 1.4.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA
Datum zatvaranja: 2.4.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 1.4.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Varaždin
Datum zatvaranja: 31.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Rijeka
Datum zatvaranja: 3.4.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 31.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Datum zatvaranja: 31.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ponikve eko otok Krk d.o.o.
Datum zatvaranja: 31.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-PLIN D.O.O.
Datum zatvaranja: 31.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Narodne novine d.d.
Datum zatvaranja: 31.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Varaždinska županija
Datum zatvaranja: 3.4.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.4.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020