Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 523 432

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- predhodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- predhodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- predhodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  25.7.2017.
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge podrške i održavanja sustava nadzora DAM
Uvrštena nova dokumentacija - Poštanske usluge
Uvrštena nova dokumentacija - Čišćenje autobusa
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada projekta energetske obnove Županijske bolnice Čakovec
Uvrštena nova dokumentacija - Najam kamiona sa nadogradnjom putem operativnog leasinga
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge čišćenja ambulanti i ostalog poslovnog prostora Doma zdravlja Šibenik
Uvrštena nova dokumentacija - OS za pružanje usluga provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja za raz. od 4 god.
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava i instalacija komunikacijske infrastrukture za potrebe A-SMGCS sustava
Uvrštena nova dokumentacija - Javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge održavanja mrežne opreme i serverske infrastrukture Grupa 1. Usluge održavanja mrežne opreme Grupa 2. Usluge održavanja serverske infrastrukture
Uvrštena nova dokumentacija - Tekuće i investicijsko održavanje autobusa i teretnih vozila
Uvrštena nova dokumentacija - Zamjena energetskih ormara i lokalne automatike na CP Izvori Bunar 4
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija u sklopu projekta ''e-Škole Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada promotivnih materijala (dizaj i tisak) za manifestacije na tvrđavi Grad i Kamičak i Integrirani projekt Sinj u sridu
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge održavanja sustava za upravljanje faksimil prometom


Stranica 12 od 17


<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 >>
Nadmetanje raspisao: Financijska agencija
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Kaštela
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ZELENILO d.o.o. Karlovac
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK
Datum zatvaranja: 20.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Istarska županija
Datum zatvaranja: 29.7.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP-Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova NP Plitvička jezera
Datum zatvaranja: 10.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod, d.o.o. Zadar
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Datum zatvaranja: 8.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD SINJ
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP-Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 3.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017