Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 476 894

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 12 od 15

<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 >>

Nadmetanja od 01.10.2015 do 06.10.2015
  2.10.2015.
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži (1.usluga mobilne telefonije za umrežavanje pretplatničkih brojeva u vpn mreži 2.usluga masovnog slanja sms poruka)
Uvrštena nova dokumentacija - Zanavljanje mrežne opreme su i centralna lokacija
Uvrštena nova dokumentacija - Jačanje kapaciteta hrvatske Porezne uprave na području pružanja usluga korisnicima (G2B) kroz konsolidaciju IT sustava
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge dezinfekcije i kemijskog čišćenja elemenata ventilacijskih sustava u kuhinjama vojnih građevina
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (44 grupe)
  1.10.2015.
Procjena vrijednosti nekretnine
ORGANIZACIJA IZLETA-Osmaši 1516
Javni poziv za organizaciju višednevnog izleta - Zaostrog
Izrada promotivnih materijala za potrebe projekta ZagEE
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta u Popovcu Varaždinska ulica 75
Novelacija glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Antuna Mihanovića
Uvrštena nova dokumentacija - Implementacija RR sustava TRC4000
Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji devetnaest javnih objekata
Usluge na Izradi Glavnog projekta kotlovnice i doradi postojećeg projekta mašinskih instalacija za Osnovnu školu “Crkvina” u Šamcu
Obavljanje usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje luke otvorene za javni promet TROGIR-SOLINE I.A, faza


Stranica 12 od 15


<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 >>
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Datum zatvaranja: 20.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA
Datum zatvaranja: 12.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije, Zagreb
Datum zatvaranja: 22.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Datum zatvaranja: 21.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Datum zatvaranja: 12.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA ŠUMA
Datum zatvaranja: 9.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Tone Peruška Pula
Datum zatvaranja: 14.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci
Datum zatvaranja: 16.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 9.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 12.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 12.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Datum zatvaranja: 15.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: The United Nations Development Programme (UNDP)
Country Office in Bosnia and Herzegovina
Datum zatvaranja: 9.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija
(UNDP) u Bosni i Hercegovini
Datum zatvaranja: 7.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 12.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015