Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 471 292

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 12 od 14

<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 >>

Nadmetanja od 15.04.2014 do 20.04.2014
  15.4.2014.
Usluge sustavnog ispitivanja kakvoće i nivoa podzemne vode na priljevnim područjima javnih vodocrpilišta vode za piće na području grada Zagreba u 2014. godini.
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora - Kreditno zaduženje-kratkoročna pozajmica
Usluge privremenog zapošljavanja radnika – Gradska linara Zagreb – Opskrba d.o.o.
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora - Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava Hrvatskih cesta (ISHC)
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora - Izrada glavnog i izvedbenog projekta za Dom za starije osobe u Labinu
Nabava kompaktora za sabijanje otpada putem financijskog leasinga
Nabava indeksa i naljepnica za studente
Izvođenje radova modernizacije, proširenja i integracije sustava tehničke zaštite i sustava vatrodojave na Terminalu Omišalj.
Održavanje uređaja i licenci za ironport
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića na Švarči
Izrada prometnog elaborata - usklađivanje dopuštenih brzina prema geometrijskim elementima trase autoceste, na autocesti a1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica čvor Sveti Rok - tunel Sveti Rok (oba smjera)
Usluga sistematskih pregleda
Poziv na dostavu ponuda za održavanje klima uređaja za 2014. godinu
Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom - Konzultantske usluge
Request for expression of interest - Consulting Services of developing the me- thodology and work plan for registration of special legal regime of the protected area and implementation of geodetic-cadastral activities for the purpose of registration of borders of the Nature Park Papuk


Stranica 12 od 14


<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 >>
Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 26.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0019712 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: VINODOLSKA OPĆINA
Datum zatvaranja: 15.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 015-0019716 Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora  Ova obavijest uključuje: Javne naručitelje Sektorske naručitelje ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 27.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0019563 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 15.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 015-0019565 Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora  Ova obavijest uključuje: Javne naručitelje Sektorske naručitelje ...
Nadmetanje raspisao: GRAD LABIN
Datum zatvaranja: 15.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 015-0019726 Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora  Ova obavijest uključuje: Javne naručitelje Sektorske naručitelje ...
Nadmetanje raspisao: Komunalac d.o.o. Pakrac
Datum zatvaranja: 26.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 005-0019737 Poziv na nadmetanje – sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Datum zatvaranja: 22.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu objavljuje poziv za dostavom ponuda za bagatelnu nabavu "INDEKSA I NALJEPNICA ZA STUDENTE"Redni broj nabave: BN-6/2014  Objavljeno 14. travnja 2014.  rok za dostavu ponuda 22. travnja 2014. do 12.00 sati http://www.sfsb.unios.hr/fakultet/nabava ...
Nadmetanje raspisao: Jadranski naftovod, dioničko društvo
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA JAVNO NADMETANJENa temelju članka 18. Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova uJadranskom naftovodu, dioničko društvo, Jadranski naftovod, dioničko društvo objavljuje: Javno nadmetanje br. 161/14 1. Naručitelj: Jadranski naftovod, dioničko društvo, 10 000 Zagreb, Miramarska cesta 24,broj telefona: +385 (01) 30 39 999, broj telefaxa: +385 (01) 30 95 482, e-mail:davor.lerman@janaf.hr2. Predmet nadmetanja: Izvođenje radova modernizacije, proširenja i integracije sustavatehničke zaštite i sustava vatrodojave na Terminalu Omišalj.3. Ponuda treba biti izrađena prema Dokumentaciji za nadmetanje.4. Dokumentaciju za ovo javno nadmetanje mogu preuzeti samo ponuditelji koji posjedujuCertifikat poslovne sigurnosti Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost za poslovesigurnosti klasa TAJNO, te Rješenje MUP-a RH kojim se poslovnom subjektu odobr ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKE AUTOCESTE  14.04.2014. ODRŽAVANJE UREĐAJA I LICENCI ZA IRONPORTRok za dostavu ponuda: 30. travanj 2014. godine do 15.00 h http://hac.hr/javna-nabava/nabava-za-koju-se-ne-primjenuje-zakon-o-javnoj-nabavi ...
Nadmetanje raspisao: GRAD KARLOVAC
Datum zatvaranja: 28.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD KARLOVAC POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića na Švarči, ev.br. 06/2014/BV http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=2856&pageID=278 ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE
Datum zatvaranja: 29.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKE AUTOCESTE  11.04.2014. IZRADA PROMETNOG ELABORATA - USKLAĐIVANJE DOPUŠTENIH BRZINA PREMA GEOMETRIJSKIM ELEMENTIMA TRASE AUTOCESTE, NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR SVETI ROK - TUNEL SVETI ROK (OBA SMJERA)Rok za dostavu ponuda: 29. travanj 2014. godine do 15.00 h http://hac.hr/javna-nabava/nabava-za-koju-se-ne-primjenuje-zakon-o-javnoj-nabavi ...
Nadmetanje raspisao: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Datum zatvaranja: 24.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet10 000 ZAGREB, Fra Andrije Kačića Miošića 26 Poziv na dostavu ponuda za postupak nabave USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA DJELATNIKE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA 2014. GODINU. http://www.grad.unizg.hr/o_fakultetu/javna_nabava ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Datum zatvaranja: 25.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Objava 11.ožujka 2014.POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA ZA 2014. GODINU. http://hzjz.hr/zavod/javna-nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode Zagreb
Datum zatvaranja: 28.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Klasa: 325-01/14-01/471 Urbroj: 374-1-2-14-1 od 9. IV. 2014. (268) Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom Konzultantske usluge Bosna i Hercegovina: Darovnica Zaklade GEF-a br. TF 091969 Republika Hrvatska: Darovnica Zaklade GEF-a br. TF 091967 ISKAZ INTERESA Bosna i Hercegovina (BiH) i Republika Hrvatska (RH) su za provedbu Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom dobile Darovnicu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) koja djeluje u svojstvu provedbene agencije Globalnog fonda za okoliš (GEF) i namjeravaju dio tih sredstava iskoristiti za plaćanja po ugovoru o konzultantskim uslugama »Izrada nove aplikacije za automatsko prikupljanje i razmjenu dogovorene skupine podataka među vodnogospodarskim institucijama nadležnima za sliv Neretve i Trebišnjice«, br. BA&CR-NTMP-GEF-CQS-CS-14-10. Usluge uključuju izradu aplikacije za automatsku razmjenu dogovorene skupine podataka među vodnogospodarskim institucijam ...
Nadmetanje raspisao: Ministry of Environmental and Nature Protection
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Classmark: 612-07/13-02/35 Reg. no.: 517-14-7 (267) Republic of Croatia Ministry of Environmental and Nature Protection Croatia EU Natura 2000 Integration Project (NIP) IBRD Loan No. 8021-HR Announces REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST Consulting Services of developing the me-thodology and work plan for registration of special legal regime of the protected area and implementation of geodetic-cadastral activities for the purpose of registration of borders of the Nature Park Papuk 1. The Republic of Croatia received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to implement the Croatia EU Natura 2000 Integration Project (NIP) and intends to apply part of the proceeds to cover eligible payments under the Contract for Consulting Services of developing the methodology and work plan for registration of special legal regime of the protected area and implementation of geodetic-cadastra ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014