Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 463 940

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 11 od 11

<< 1 ... 8 9 10 11

Nadmetanja od 14.10.2014 do 19.10.2014
  14.10.2014.
Poziv za dostavu ponude - za izradu projektne dokumentacije za uređenje-adaptaciju dijela podruma Poliklinike za potrebe službe urologije i službe nuklearne medicine, te adaptaciju postojećih sanitarija, pristupnog hodnika i dijela dvorane
Migracija sustava video nadzora. Proširenje postojećeg Sustava zaštite
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije i eleborata zaštite od požara za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda iz plana malih komunalnih akcija vijeća gradske četvrti Sesvete
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge čišćenja
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Osnovne škole Hreljin sa izgradnjom školske sportske dvorane
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge kreditiranja za predmet nabave: Rekonstrukcija – dogradnja lukobrana između hridi Sarafel i kopna, Poreč
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge kreditiranja za predmet nabave: Rekonstrukcija – dogradnja lukobrana između hridi Sarafel i kopna, Poreč
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije za dogradnju Osnovne škole dr. Vinka Žganca
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila izvan jamstvenog roka
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge tiskanja časopisa i raznih tidkovina
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada 70 uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu 60 ratom oštećenih stanbenih građevina IV.-VI. stupnja oštećenja na području obnove Slavonije i Središnja Hrvatska
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada 30 uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu 60 ratom oštećenih stanbenih građevina IV.-VI. stupnja oštećenja na području obnove Dalmacija
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge popravaka i održavanja vozila u vlasništvu Doma zdravlja Vukovar
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava, isporuka i instalacija IT opreme s pripadajućim licencama, uz vođenje projekta implementacije, instalacije i migracije sustava


Stranica 11 od 11


<< 1 ... 8 9 10 11
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Šibensko kninske županije
Datum zatvaranja: 27.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Jadranski naftovod, dioničko društvo
Datum zatvaranja: 3.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 29.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Centar za restrukturiranje i prodaju
Datum zatvaranja: 28.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Bakar
Datum zatvaranja: 29.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska Lučka Uprava Poreč
Datum zatvaranja: 28.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska Lučka Uprava Poreč
Datum zatvaranja: 28.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 23.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA
Datum zatvaranja: 22.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska vatrogasna zajednica
Datum zatvaranja: 23.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Datum zatvaranja: 27.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Datum zatvaranja: 27.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Dom zdravlja Vukovar
Datum zatvaranja: 23.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Zračna luka Pula d.o.o.
Datum zatvaranja: 23.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014