Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 473 471

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 6 od 14

<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 >>

Nadmetanja od 01.07.2015 do 06.07.2015
  3.7.2015.
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja zgrade dječjeg vrtića u Povljani.
Uvrštena nova dokumentacija - Održavanje i popravak uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja priključne prometnice Istočna obilaznica Velike Gorice – Zračna luka Zagreb, duljine L=1,92 km – građevinski dio i prelaganje instalacija
Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova rekonstrukcije ŽC 6201, dionica Stilja-Vrgorac (Ž6209), poddionica 2. Prapatnice-Vrgorac
Uvrštena nova dokumentacija - Investicijsko održavanje škola na području Osijeka
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi na rekonstrukciji palače Moise na Cresu
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi na priobalnoj zaštiti i polaganju kopnene i podmorske dionice 20 kV kabela Koločep – Lopud i Lopud – Šipan sa dobavom, isporukom i ugradnjom pripadajućeg materijala
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi na izgradnji precrpne stanice Janiševac 2
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava radova - „Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška“ u okviru projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška“
  2.7.2015.
Povjeravanje komunalnih poslova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području općine Vrsi. Besplatno
Javna objava - Poziv za dostavu ponude – Sanacija stropova i zidova u učionicama i hodnicima škole
Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova: Modernizacija nerazvrstane ceste Oklaj - Novo naselje
Poziv za podnošenje ponuda-Zamjena radijatora i radijatorskih ventila, Županijska 4, nova dvorišna zgrada
Poziv za podnošenje ponuda-Sanacija ulaznog platoa u objekt, Županijska 4, nova dvorišna zgrada
Poziv za podnošenje ponuda-Sanacija ravnog krova, Županijska 4, nova dvorišna zgrada


Stranica 6 od 14


<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA POVLJANA
Datum zatvaranja: 13.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine
d.o.o.
Datum zatvaranja: 13.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 9.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste na području
Splitsko-dalmatinske županije
Datum zatvaranja: 20.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 10.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije, Zagreb
Datum zatvaranja: 10.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 15.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 13.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Slavča d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Vrsi
Datum zatvaranja: 15.7.2015.

  (387) Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Odluke Općinskog vijeća Općine Vrsi o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi 02/15) i Odluke općinske načelnice Općine Vrsi o objavljivanju javnog natječaja, klasa: 363-02/15-01/09; urbroj: 2198/34-01-15-2 od 15. lipnja 2015., načelnica Općine Vrsi objavljuje JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području općine Vrsi. 1. Povjeravaju se poslovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrsi. ...
Nadmetanje raspisao: Gimnazija Karlovac
Datum zatvaranja: 13.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Promina
Datum zatvaranja: 16.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 7.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 7.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 7.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015