Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 481 747

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 6 od 12

<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 >>

Nadmetanja od 19.10.2016 do 24.10.2016
  21.10.2016.
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja reciklažnog dvorišta u Rudinama
Uvrštena nova dokumentacija - Uređenje poslovne zgrade HOPS d.o.o. Prijenosnog područja Osijek - opremanje
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi na sanaciji Jedinice intenzivne njege u Zavodu za neurokirurgiju KBC Split nakon požara
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi pojačanog investicijskog održavanja u ulici Od Izvora u Mokošici
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi pojačanog investicijskog održavanja u Vinogradarskoj ulici u Mokošici
Uvrštena nova dokumentacija - Presvlačenje uzletno-sletne staze Zračne luke Pula novim asfaltom
Uvrštena nova dokumentacija - Građevinski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji i oprema zgrade Hrvatskog doma
Uvrštena nova dokumentacija - Energetska obnova dvorane stare škole u Dugom Selu
Uvrštena nova dokumentacija - Uređenje plaže Lolić - FAZA 1 (sektor 1)
Uvrštena nova dokumentacija - Sanacija krova hale Remiza I. u Zagrebu, Strojarska cesta 11
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Krapinsko-zagorske županije, branjeno područje br. 12, područje maloga sliva Krapina-Sutla
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Požeško-slavonske županije, branjeno područje br. 3, područje maloga sliva Orljava-Londža
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Istarske županije, branjeno područje br. 22, područje malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Splitsko-dalmatinske županije, branjeno područje br. 28, područje maloga sliva Cetina
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja zida za zaštitu od buke na lokaciji Križpolje na autocesti Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Brinje - Žuta Lokva


Stranica 6 od 12


<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Kaštela
Datum zatvaranja: 3.11.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.11.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Datum zatvaranja: 2.11.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Dubrovnik
Datum zatvaranja: 31.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Dubrovnik
Datum zatvaranja: 31.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ZRAČNA LUKA PULA d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Split
Datum zatvaranja: 2.11.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD DUGO SELO
Datum zatvaranja: 31.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA PIROVAC
Datum zatvaranja: 31.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 31.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 31.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 30.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 30.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje,
građenje i održavanje autocesta
Datum zatvaranja: 30.10.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2016