Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 475 345

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 13 od 24

<< 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 24 >>

Nadmetanja od 24.05.2015 do 29.05.2015
  27.5.2015.
Upit za ponudu za proizvodi za električne instalacije i rasvjetni stupovi, ebn 7640
Nabava električne nagibne tave za Osnovnu školu Ivana Merza
Predmet nabave: Nabavka brava za ulazna vrata objekata PrP-a s master ključem
Predmet nabave: nabava i ugradnja zaštite od neovlaštenog penjanja za dalekovod DV 110 kV Beli Manastir - Kneževi Vinogradi
Izvijači,ključevi i kliješta
Sustav procesne automatike direktnog isklopa prekidača za odvajanje elektrane Slavonija
Nabava rabljenog kompaktora
Uvrštena nova dokumentacija - Farmaceutski proizvodi (lijekovi) Grupa 1. Lijekovi u dermatologiji i za mišićno koštani sustav Grupa 2. Lijekovi za dišni sustav Grupa 3. Standardizirani alergeni Grupa 4. Ostali lijekovi - Fitomenadion Grupa 5. Ostali lijekovi - Natrij-hidrogenkarbonat Grupa 6. Ostali lijekovi - Protamin sulfat
Uvrštena nova dokumentacija - Farmaceutski proizvodi (lijekovi)
Uvrštena nova dokumentacija - Razni potrošni medicinski materijal za 2015 godinu
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava medicinskih automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe -
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava releja zaštite 400 kV i 220 kV dalekovoda u TS Tumbri i TS Međurić
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Generalski Stol - I FAZA
Uvrštena nova dokumentacija - Stomatološke jedinice za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2015.g. ( 4 kom)
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava digitalnog mamografa, sa Tomosintezom za potrebe radiološke ordinacije Doma zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka


Stranica 13 od 24


<< 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 24 >>
Nadmetanje raspisao: Pružne građevine d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 1.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno
područje Split
Datum zatvaranja: 8.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za razvoj,
investicije i izgradnju
Datum zatvaranja: 2.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
Elektrodalmacija Split
Datum zatvaranja: 2.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
Elektra Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 1.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: TD KOMUNALAC d.o.o. Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 1.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA OGULIN
Datum zatvaranja: 15.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA OGULIN
Datum zatvaranja: 15.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN
Datum zatvaranja: 16.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske
županije
Datum zatvaranja: 12.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 12.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Generalski Stol
Datum zatvaranja: 12.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 8.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 8.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015