Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 467 621

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 13 od 13

<< 1 ... 10 11 12 13

Nadmetanja od 24.10.2014 do 29.10.2014
  24.10.2014.
Uvrštena nova dokumentacija - Potrošni medicinski materijal za kld - koagulacija
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava tekućinskog kromatografa za potrebe službe za zdravstvenu ekologiju
Uvrštena nova dokumentacija - Kemikalije visoke čistoće
Uvrštena nova dokumentacija - Modernizacija postojeće javne rasvjete na području Općine Milna
Uvrštena nova dokumentacija - Javna nabava kontejnera PEHD za odvojeno prikupljanje otpada, sukladno troškovniku koji je dio dokumentacije za nadmetanje.
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava specifičnih kemikalija za potrebe Centra
Uvrštena nova dokumentacija - Stacionarni i ručni uređaji za mjerenje brzine
Uvrštena nova dokumentacija - Proizvodna rasvjeta po grupama:A)Leće; B) ETC spot;C) HMI rasvjeta; D) Aluminijska rampa; E) Cvinge
Uvrštena nova dokumentacija - Ospkrba električne energije
Uvrštena nova dokumentacija - Metalna galanterija
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava zajedničke kapitalne opreme za Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci: Skanirajući (pretražni) elektronski mikroskop (SEM)
Uvrštena nova dokumentacija - Modernizacija javne rasvjete na području grada Čabra
Uvrštena nova dokumentacija - Treća faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Uvrštena nova dokumentacija - Računala i računalna oprema
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava opreme za hrvatsku Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju


Stranica 13 od 13


<< 1 ... 10 11 12 13
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Osijek
Datum zatvaranja: 4.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 3.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
Datum zatvaranja: 3.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA MILNA
Datum zatvaranja: 31.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD TRILJ
Datum zatvaranja: 3.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO
Datum zatvaranja: 2.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ministarstvo unutarnjih poslova
Datum zatvaranja: 12.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova
Datum zatvaranja: 5.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Datum zatvaranja: 5.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SVEUČILIŠTE U RIJECI
Datum zatvaranja: 2.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Čabar
Datum zatvaranja: 2.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SVEUČILIŠTE U RIJECI
Datum zatvaranja: 2.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 3.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije, Zagreb
Datum zatvaranja: 30.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014