Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 488 778

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 13 od 29

<< 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 29 >>

Nadmetanja od 04.12.2016 do 09.12.2016
  8.12.2016.
Uvrštena nova dokumentacija - Medicinski potrošni materijal - dijagnostika
Uvrštena nova dokumentacija - Kruh i krušni proizvodi
Uvrštena nova dokumentacija - GPC sistem
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava opskrbe električnom energijom za potrebe Hrvatskih voda
Uvrštena nova dokumentacija - Uvrštena nova dokumentacija - Daljnje poboljšanje sustava upravljanja predmetima
Uvrštena nova dokumentacija - Vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga (7 grupa)
Uvrštena nova dokumentacija - Kupnja čokolade i proizvoda za slastičarstvo
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava novih 10(20) kV srednjenaponskih postrojenja za rad crpnih stanica Hrvatskih voda
Uvrštena nova dokumentacija - 10(20) kV postrojenje za priključak Kogeneracija Ogulin
Uvrštena nova dokumentacija - Opskrba električnom energijom za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava kirurškog konca -za razdoblje do 8.6.2017. godine
Uvrštena nova dokumentacija - Potrošni materijal za imunokemiju- grupe
Uvrštena nova dokumentacija - Dogradnja EE sustava OKZP Zagreb
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava goriva
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava vozila za HMP


Stranica 13 od 29


<< 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 29 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Datum zatvaranja: 20.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova NP Plitvička jezera
Datum zatvaranja: 18.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 24.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 18.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije, Zagreb
Datum zatvaranja: 18.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 13.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova NP Plitvička jezera
Datum zatvaranja: 18.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o.
Datum zatvaranja: 15.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 15.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 18.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 12.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO SRIJEMSKE
ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 18.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO SRIJEMSKE
ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 18.12.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2016