Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 648 549

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  19.4.2019.
Izgradnja vodovodnog ogranka Ružićeva ulica kbr. 32-41 (Energana) u Rijeci Besplatno
Javno prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane imovine
Javna dražba radi prodaje nekretnina
Dražba za prodaju teretnih vozila
Prethodno savjetovanje - komunalna oprema polupodzemni spremnici
Prethodno savjetovanje - Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Općini Đurmanec
Prethodno savjetovanje - Nabava medicinsko-tehničke opreme za jednodnevnu kirurgiju i dnevnu bolnicu Opće bolnice Gospić
Nabava usluge izrade kalupa (1 kom) ambalažnog rješenja i uzoraka iz kalupa (10 komada) inovativnog ambalažnog rješenja X–Bin.
Poziv za dostavu ponuda za dvodnevnu školu u prirodi u Puli
Nabava, kontrola i atestiranje Drager aparata za detekciju plinova i para X-AM 5000 (atestiranje 2 x godišnje) i izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa (1 x godišnje),
UV/VIS Spektrofotometar
Nabava originalnih rezervnih dijelova za radne strojeve JCB
Čišćenje separatora za Rijeka plus d.o.o.
Rezervni dijelovi za vozila Renault
Prodaja pokretnina JP-Pazin


Stranica 1 od 124


1 2 3 4 ... 124 >>
Nadmetanje raspisao: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
Datum zatvaranja: 26.4.2019.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka Predmet nabave: Izgradnja vodovodnog ogranka Ružićeva ulica kbr. 32-41 (Energana) u Rijeci - JV 53/2019 http://www.kdvik-rijeka.hr/Javna_nabava/Jednostavna_nabava ...
Nadmetanje raspisao: HEP – Proizvodnja d.o.o.
Datum zatvaranja: 29.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javni bilježnik Boris Zdunić, Gospić
Datum zatvaranja: 2.6.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Novokom d.o.o.
Datum zatvaranja: 25.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge Umag
Datum zatvaranja: 26.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA ĐURMANEC
Datum zatvaranja: 30.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 29.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Heavy Duty d.o.o.
Datum zatvaranja: 13.5.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina
Datum zatvaranja: 29.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Datum zatvaranja: 29.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Datum zatvaranja: 29.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Datum zatvaranja: 6.5.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Rijeka plus d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.5.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KD Čistoća d.o.o.
Datum zatvaranja: 29.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA
Datum zatvaranja: 29.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Za ulaz na traženu stranicu molimo prvo se logirajte!

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019