Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 617 637

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  15.11.2018.
Nabava prirodnog plina za nadoknadu Besplatno
Poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup potraživanja
Konzervatorsko - restauratorski radovi na metalnoj krovnoj kupoli zgrade, Šenoina 22
Izrada projektno - tehničke dokumentacije za proširenje dijela Bukovačke ceste
Sanacija dvorišnog pročelja stambene zgrade,Šenoina 4
Građenje javne rasvjete odvojka Oreškovićeve ulice
Izrada strategije primjene mjera u zgradama javne namjene prema konceptu projekta TOGETHER (INTERREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME)
Građenje javne rasvjete Ljubljanske avenije
Usluge odvoza neopasnog otpada
Računala i računalna oprema
Projektori-audiovizualna oprema
Infrastrukturna prilagodba za projekt "Radost življenja"
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz djelatnosti
Prethodno savjetovanje - Migracija podataka, implementacija i prelazak svih funkcionalnosti SUKAP sustava na novu platformu
Prethodno savjetovanje - Radovi na izgradnji groblja Zoričići-1.faza grobnih polja, središnji ceremonijalni trg, mrtvačnica i pristupna prometnica


Stranica 1 od 83


1 2 3 4 ... 83 >>
Nadmetanje raspisao: PLINACRO d.o.o.,
Datum zatvaranja: 20.11.2018.

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a. 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće: PREDMET NABAVE:  NABAVA PRIRODNOG PLINA ZA NADOKNADU GRM-a TRANSPORTNOG SUSTAVA, evid. br. nabave: PN-T-689/18-MB PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE :3.398.840,00 HRK OKVIRNA KOLIČINA: 12.400.000 kWh MJESTO ISPORUKE: Isporuka na paritetu plinski transportni sustav Plinacra prema Incoterms 2010, najnovije izdanje. KRITERIJ ODABIRA: najniža cijena VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona 0 javnoj nabavi, članak 38. st. 2. ZJN 2016 NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave PN-T-689/18-MB, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!, na adresu naručitelja: PLINACRO d.0.0., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb ROK ZA DOSTAVU ...
Nadmetanje raspisao: POSOJILNICA BAN eGen, Republika Austrija
Datum zatvaranja: 29.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Datum zatvaranja: 23.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Akademija likovnih umjetnostiSveučilišta u Zagrebu
Datum zatvaranja: 23.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Akademija likovnih umjetnostiSveučilišta u Zagrebu
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD DUGO SELO
Datum zatvaranja: 26.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: RIJEKA plus d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 26.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Crikvenica
Datum zatvaranja: 22.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Za ulaz na traženu stranicu molimo prvo se logirajte!

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018