Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 668 440

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  16.8.2019.
Dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Općine Tounj Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Kupnja alkoholnih pića za ugostiteljstvo i trgovinu
Uvrštena nova dokumentacija - Kupnja bezalkoholnih pića za ugostiteljstvo i trgovinu
Prodaja pokretnina - JP-Karlovac
Pojašnjenje dokumentacije za nabavu mikroskopa
Podrška za aplikacije razvijene u Microsoft tehnologiji
Izrada revizije i izmjene izvedbenog projekta za "Objekt za pripremu i skladištenje cacl₂ sa uređenjem sustava odvodnej prometne i manipulativne površine na lokaciji COKP Ivanja Reka", projektantski nadzor i sudjelovanje na tehničkom pregledu
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica
Prethodno savjetovanje - Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta 1. dio
Prethodno savjetovanje - Nabava usluge unutarnjeg uređenja i muzeološkog postava odvojena grupa predmeta nabave Grupa II. Nabava usluga za muzeološki postav
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava goriva za potrebe vozila Doma zdravlja Otočac (eurodisel bs)
Prethodno savjetovanje - Puloveri
Prethodno savjetovanje - prijenosni rtg sustav
Prethodno savjetovanje - potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 2
Prethodno savjetovanje - Energetska obnova Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar


Stranica 1 od 74


1 2 3 4 ... 74 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA TOUNJ
Datum zatvaranja: 29.8.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 363-01/19-01/05 Ur.broj: 2133/20-01-19-4 Tounj, 14. kolovoza 2019. Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine 68/1/8), članka 50. Statuta Općine Tounj (GKŽ 07/2018) Odluke o dimnjačarskoj službi (GKŽ 36/2010) i Odluke Općinskog načelnika od 13. kolovoza 2019. godine objavljuje se: JAVNI NATJEČAJ 01/2019. ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA I Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Općine Tounj, na rok od 10 (deset) godina. II Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u točci I. III Ponudi se prilaže: • popunjeni i ovjereni Ponudbeni troškovnik sukladno Zakonu o obavljanju dimnjačarskih poslova • ...
Nadmetanje raspisao: Javna ustanova NP Plitvička jezera
Datum zatvaranja: 18.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova NP Plitvička jezera
Datum zatvaranja: 19.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ministarstvo financija, Porezna uprava
Datum zatvaranja: 30.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinička bolnica Dubrava
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: INA-Industrija nafte d.d.
Datum zatvaranja: 2.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 23.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Kraljevica
Datum zatvaranja: 23.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Jakovlje
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Park prirode Medvednica
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Dom zdravlja Otočac
Datum zatvaranja: 5.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 23.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD BJELOVAR
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Za ulaz na traženu stranicu molimo prvo se logirajte!

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019