Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 620 453

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  14.12.2018.
Povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2019-2022. godine Besplatno
Javno nadmetanje broj 2018 47 - prodaja drvnih sortimenata
Uvrštena nova dokumentacija - Farmaceutski proizvodi
Uvrštena nova dokumentacija - Rezervni dijelovi za motorna vozila
Uvrštena nova dokumentacija - lijekovi, kl: 400-01/18-004/7826
Lokanda-promjena pokrova
Prethodno savjetovanje - Isporuka odvodnika prenapona – Grupa 1:Nabava odvodnika prenapona za DV 2x220kV Plomin-Pehlin-Melina i za 110 kV i 220 kV postrojenja PrP Rijeka
Prethodno savjetovanje - Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području grada Pakraca - Izvođenje radova
Prethodno savjetovanje - sanacija pokosa od km 81+650 do km 81+900 (desno), autocesta A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONCA POPOVEC – SVETA HELENA
Prethodno savjetovanje - sanacija asfaltnog zastora kolnika prioritet b (l=50,35 km) i čvorovi Varaždin, Ludbreg i Čakovec, autocesta A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA GRANICA GORIČAN - ČVOR VARAŽDIN
Prethodno savjetovanje - Nabava građevinskog materijala za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora
Prethodno savjetovanje - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega - Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega
Prethodno savjetovanje - izgradnja dijela Ulice Dragutina Domjanića
Prethodno savjetovanje - Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje GHE Senj
Prethodno savjetovanje - Nabava izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te promidžbe i vidljivosti na projektu "PODIZANJE SVIJESTZI GRAĐANA DO SMANJENJA KOLIČINE OTPADA


Stranica 1 od 90


1 2 3 4 ... 90 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Biograd na Moru
Datum zatvaranja: 8.1.2019.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18), članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 10/2012, 4/2013, 11/2013, 3/2014), Odluke o nerazvrstanim cestama ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/2013, 11/2013) i Odluke o provedbi javnog natječaja za povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2019-2022. godine, KLASA: 340-01/18-01/20, URBROJ: 2198/16-01-18-1, od dana 04. prosinca 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Biograda na Moru u periodu 2019-2022. godine. raspisuje JAVNI NATJEČAJza povjeravanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cestana području Grada Biograda ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 21.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME D.O.O.
Datum zatvaranja: 21.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 21.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Dubrovnik
Datum zatvaranja: 20.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: TEKIJA D.O.O. za obavljanje vodnih usluga
Datum zatvaranja: 27.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD DUGO SELO
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Datum zatvaranja: 21.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA KONJŠČINA
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Za ulaz na traženu stranicu molimo prvo se logirajte!

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018