Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 588 291

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  19.7.2018.
Nabava prirodnog plina za pogon transportnog sustava Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi na energetskoj obnovi MŠ Sveta Nedelja
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu škola i poslovne zgrade Koprivničko-križevačke županije
Prethodno savjetovanje - Nabava građevinskih radova (Rekonstrukcija zgrade Veleučilišta)-
Prethodno savjetovanje - koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava knin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti
Prethodno savjetovanje - Medicinski potrošni materijal I
Prethodno savjetovanje - usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br.13: JUŽNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO PRISAVLJE
Prethodno savjetovanje - izgradnja nerazvrstane ceste u Laslovu - Zadružna ulica
Prethodno savjetovanje - Izvođenje radova na zgradi Područne škole Severin
Prethodno savjetovanje - usluga prijevoza učenika osnovnih škola s područja Grada Virovitice
Prethodno savjetovanje - usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području BR.33: MEĐUDRŽAVNE RIJEKE MURA I DRAVA NA PODRUČJIMA MALIH SLIVOVA PLITVICA-BEDNJA, TRNAVA I BISTRA
Prethodno savjetovanje - usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području BR.20: PODRUČJE MALOGA SLIVA PLITVICA-BEDNJA
Prethodno savjetovanje - usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br.12: PODRUČJE MALOGA SLIVA KRAPINA-SUTLA I SJEVERNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO PRISAVLJE
Prethodno savjetovanje - preventivna i obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Izgradnja objekta Osnovna škola Hasan Kikić, Tetovo, Zenica, BiH


Stranica 1 od 62


1 2 3 4 ... 62 >>
Nadmetanje raspisao: PLINACRO d.o.o.,
Datum zatvaranja: 26.7.2018.

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće: PREDMET NABAVE: NABAVA PRIRODNOG PLINA ZA POGON TRANSPORTNOG SUSTAVA, evid. br. nabave: PN-T-466/18-MB PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:4.840.000,00 HRK OKVIRNA KOLIČINA:22.000.000 kWh MJESTO ISPORUKE: Isporuka na paritetu plinski transportni sustav Plinacra prema Incoterms 2010, najnovije izdanje, sukladno dokumentaciji o nabavi. KRITERIJ ODABIRA: najniža cijena VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, članak 38. st. 2. ZJN 2016 NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave PN-T-466/18-MB, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!, na adresu naručitelja: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb ROK ZA ...
Nadmetanje raspisao: OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDELJA
Datum zatvaranja: 28.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Koprivničko-križevačka županija
Datum zatvaranja: 8.8.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Veleučilište u Karlovcu
Datum zatvaranja: 27.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Komunalno poduzeće d.o.o. Knin
Datum zatvaranja: 25.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ
Datum zatvaranja: 27.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA ERNESTINOVO
Datum zatvaranja: 25.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OSNOVNA ŠKOLA IVANA VITEZA TRNSKOG
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD VIROVITICA
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: UNDP Bosnia and Herzegovina
Datum zatvaranja: 13.8.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Za ulaz na traženu stranicu molimo prvo se logirajte!

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018