Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 651

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  25.5.2018.
Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Besplatno
Nabava kamionskih guma –protektirane
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge pružanja podrške korisnicima na projektu Beneficiary Light Grant Shema
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava ostale zaštitne opreme
Izrada projektne dokumentacije i protupožarnih elaborata za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda u Gradskoj četvrti Brezovica
Postavljanje tribina na igralište NK Ponikve
Prethodno savjetovanje - Izgradnja nerazvrstane prometnice u Općini Zemunik Donji, na k.č. 5074 k.o. Zemunik, Smrdelj - Brdine -Dragaši NCZD-20
Prethodno savjetovanje - Elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže za grupu područja Sjever
Prethodno savjetovanje - Završetak izgradnje dvorane OŠ Strahoninec
Prethodno savjetovanje - Rekonstrukcija postojeće građevine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i izgradnja aneksa zgrade Fakulteta
Prethodno savjetovanje - generalni popravak kotlovnica s ugradnjom kondenzacijskih kotlova i modulirajućih plamenika na objektima za isporuku plina što uključuje i rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom po sistemu „ključ u ruke“
Prethodno savjetovanje - Isporuka releja za potrebe HOPS-a, grupa 4. Isporuka releja za PrP Zagreb
Prethodno savjetovanje - Radovi na obnovi kolnika ŽC 5167 u Udbini dionica Katedralska ulica, L= cca 500 m
Prethodno savjetovanje - Nabava energetske usluge provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Stupnik.
Prethodno savjetovanje - Radovi na obnovi kolnika i dogradnja nogostupa na ŽC 5154 dionica ulica dr. Ante Starčevića u Perušiću, L= 580 m


Stranica 1 od 65


1 2 3 4 ... 65 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA DRENJE
Datum zatvaranja: 12.6.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENJE OPĆINSKI NAČELNIK POVJERENSTVO ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPAKA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DRENJE Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćen tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 56/13., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ("Službeni glasnik Općine Drenje", broj 43/12.), Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Drenje objavljuje JAVNI NATJEČAJ o povjeravanju komunalnih poslova I. PREDMET NATJEČAJA: obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pis ...
Nadmetanje raspisao: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Datum zatvaranja: 1.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije
i investicije
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP-Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 6.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Datum zatvaranja: 1.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o
Datum zatvaranja: 1.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 1.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu
Datum zatvaranja: 30.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA STUPNIK
Datum zatvaranja: 31.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije

Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Za ulaz na traženu stranicu molimo prvo se logirajte!

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018