Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 602 175

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  21.9.2018.
Izrada i dobava prečistača TEG-a Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje usluga Upravljanja projektom i usluga Pripreme i provedbe javne nabave projekta „Sretne ciglice grade put u zajednicu“ financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Projekt zgrade šumarije Ćeralije
Radovi na izgradnji šumarije Voćin I. faza
Hrana, piće i sredstva za čišćenje
Servisiranje dizel agregata u pogonima PP HE JUG
Radovi na prespajanju TS na području raspleta Zagreb – sjever
Obnova tehničke podrške za softver IBM Sterling Connect direct, pripadajuće usluge i edukacije
Sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za područje Elektre Slavonski Brod
Prethodno savjetovanje - Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava
Prethodno savjetovanje - Usluga smještaja i prehrane za polaznike i instruktore tečajeva te najma dvorana za održavanje tečaja
Prethodno savjetovanje - Rekonstrukcija ceste na relaciji Vaganac - Kruščica
Prethodno savjetovanje - Komponente i osjetnici za opsluživanje postojećih meteoroloških sustava u mreži DHMZ-a
Prethodno savjetovanje - Sanacija pješačke staze „brodska recepcija – gornje pristanište Skradinski buk“
Prethodno savjetovanje - Obnova i sanacija uličnog i dvorišnog pročelja na zgradi Trg Marka Marulića 13


Stranica 1 od 72


1 2 3 4 ... 72 >>
Nadmetanje raspisao: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.
Datum zatvaranja: 1.10.2018.

NADMETANJE br. PN-092/18-ARVV 1. (a) Naziv: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. (b) Sjedište - adresa: 10000 ZAGREB, Veslačka ulica 2-4 * 2 3 4 5(c) Telefonski broj 01/6053-132, broj telefaksa 6053 112 (d) OIB naručitelja 822926885922. (a) Vrsta i opis predmeta: IZRADA I DOBAVA PREČISTAČA TEG-a (Broj predmeta: PN-092/18-ARVV) (b) Ponuditelji su dužni ponuditi cjelokupan predmet nabave sukladno Tehničkoj Specifikaciji3. (a) Elektronička adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: andrew.rezekwilson@psp.hr (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje: Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku zainteresiranim ponuditeljima bit će dostavljena e-mailom od 21.9.2018. do roka za dostavu ponuda.4. (a) Rok za dostavu ponude: 1.10.2018. do 12:00 sati (b) Adresa na koju se šalje ...
Nadmetanje raspisao: Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća
sretnih ciglicaSlavonski Brod
Datum zatvaranja: 1.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 2.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 2.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 1.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Proizvodnja d.o.o.
Datum zatvaranja: 9.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP d.d.
Datum zatvaranja: 2.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Datum zatvaranja: 27.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Datum zatvaranja: 27.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 27.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Državni hidrometeorološki zavod RH
Datum zatvaranja: 27.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Nacionalni park Krka
Datum zatvaranja: 28.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 26.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Za ulaz na traženu stranicu molimo prvo se logirajte!

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018