Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 496 998

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 45

1 2 3 4 ... 45 >>

Nadmetanja od 18.02.2017 do 23.02.2017
  23.2.2017.
Obavljanje komunalne djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području grada Vrlike. Besplatno
Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge građevinskih i obrtničkih radova uličnog pročelja Rooseveltov trg 3
Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i aparata BBraun
Zamjena uređaja za pročišćavanje sanitarno-fekalnih voda (broj predmeta: pn-013/17-md)
Ispitivanje ispravnosti vatrodojavnih i protupožarnih sustava
Redovito održavanje osobnog i teretnog dizala, prema znr
Srednjenaonski sklopni moduli - mjerno polje
Prethodno savjetovanje - Usluga ustupanja radnika putem agencije
Bonovi za mobilne telefone
Izmjena stolarije na zgradi šumarije Krasno
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za parkiralište, Robni terminali Žitnjak
Mjerni instrument za antenske sustave radijskih veza; PN-STU-084-17-LR
Obilježavanje trasa i koridora cjevovoda u Regijama Službe transporta plina; PN-T-031,068,069,078,082-17-LR
Uredski materijal
Antikorozivna zaštita objekata za transport i isporuku plina za regije: ZAPADNA, SJEVERNA, JUŽNA, SREDIŠNJA I ISTOČNA HRVATSKA


Stranica 1 od 45


1 2 3 4 ... 45 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Vrlika
Datum zatvaranja: 8.3.2017.

Klasa: 363-03/17-01/04 Urbroj: 2175-06/01-03-17-02 od 21. II. 2017.    (71) Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članaka 5. i 6. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Vrlike br. 04/09 i 01/12), članka 61. Statuta Grada Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlika br. 3/09 i 3/13), članka 18. Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području grada Vrlike (Službeni glasnik Grada Vrlike br. 1/11), u vezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Datum zatvaranja: 16.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Datum zatvaranja: 8.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.
Datum zatvaranja: 10.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: APIS IT d.o.o.
Datum zatvaranja: 13.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: APIS IT d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektra Koprivnica
Datum zatvaranja: 1.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP ELEKTRA d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.2.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 28.2.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 3.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 2.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 16.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Za ulaz na traženu stranicu molimo prvo se logirajte!

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017