Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 560 456

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  14.2.2018.
Uvrštena nova dokumentacija - Potrošni materijal za uređaje VIVA-SIMENS
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga pranja i peglanja rublja za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova na uređenju parking platoa na lokaciji bivše benzinske postaje u ulici Hrvatskih velikana u Supetru
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnim planovima naručitelja
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja Centra za nove tehnologije Trokut
Uvrštena nova dokumentacija - Ublaživač udara - Grupa VI.
Uvrštena nova dokumentacija - Ublaživač udara - Grupa V.
Uvrštena nova dokumentacija - Dostavna i teretna vozila putem financijskog leasinga - 8 grupa
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga servisa i popravka termoenergetskih uređaja i dijelova instalacija u vojnim građevinama
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija interijera i opremanje ureda zgrade PJ Osijek
Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje telematičkih i elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj radijskoj mreži
Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i obrade opasnog infektivnog otpada te usluga skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja ostalih vrsta opasno
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava građevinskih i obrtničkih radova na uređenju Dvorca Frankopan – Nova Kraljevica, 2 grupe
Uvrštena nova dokumentacija - Pogrebna oprema


Stranica 57 od 60


<< 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 >>
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD SUPETAR
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ŠIBENIK
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje,
građenje i održavanje autocesta
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje,
građenje i održavanje autocesta
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Datum zatvaranja: 27.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 24.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: EKO d.o.o. Zadar
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Primorsko-goranska županija
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Boninovo d.o.o. Dubrovnik
Datum zatvaranja: 24.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018