Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 610 644

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  17.10.2018.
Uvrštena nova dokumentacija - Opremanje Doma za starije i nemoćne osobe Rab
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici
Uvrštena nova dokumentacija - Kapitalni remont zatvarača biološkog minimuma brane Prančevići
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava energenata – lož ulje ekstra lako (LUEL EURO) za sezonu grijanja 2018.-2019. (za škole kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač)
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge održavanja licenci i unapređenja sustava za upravljanje dokumentima
Uvrštena nova dokumentacija - NABAVA ROBE GRUPA1 Led ekran GRUPA2 Interaktivni zaslon na dodir GRUPA 3 Interaktivni totemi GRUPA 4 Audio vodiči GRUPA 5 Brojači posjetitelja GRUPA 6 Projektori i platna za projektore
Uvrštena nova dokumentacija - Najam utovarivača-rovokopača
Uvrštena nova dokumentacija - Isporuka i ugradnja opreme na izgradnji TS 35-10(20)kV Mikanovci
Uvrštena nova dokumentacija - Prijevozničke usluge dostave robe po RH
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga izrade prometnih elaborata biciklističkih ruta u okviru Projekta razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi na adaptaciji potkrovlja u zgradi PCU Osijek
Uvrštena nova dokumentacija - Ručni terminali s programskom podrškom i bežičnom komunikacijskom sondom za očitavanje brojila električne energije
Uvrštena nova dokumentacija - Opskrba električnom energijom
Uvrštena nova dokumentacija - Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 5, dionica 002 od km 20+580 do km 27+030, Dapčevački Brđani-Grubišno Polje, duljine 6,45 km
Uvrštena nova dokumentacija - Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju


Stranica 55 od 100


<< 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 100 >>
Nadmetanje raspisao: GRAD RAB
Datum zatvaranja: 27.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Hrvatska Kostajnica
Datum zatvaranja: 27.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Datum zatvaranja: 26.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska narodna banka
Datum zatvaranja: 26.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Ston
Datum zatvaranja: 26.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 26.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Narodne novine d.d.
Datum zatvaranja: 26.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 26.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA
Datum zatvaranja: 26.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD POREČ-PARENZO
Datum zatvaranja: 27.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 27.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Datum zatvaranja: 23.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018