Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 502 775

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  24.4.2017.
Uvrštena nova dokumentacija - Skupljanje, obrada, oporaba i ili zbrinjavanje neopasnog otpada nastalog u COKP,NP I PUO
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja vodovodne mreže naselja Pridraga II faza, dovršetak
Uvrštena nova dokumentacija - Plin
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava protočnih skenera
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja kanalizacijskog sustava BIOGRADSKE RIVIJERE – PODSUSTAVA BIOGRAD NA MORU
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga produženja prava za korištenje programske opreme za Citrix
Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje
Uvrštena nova dokumentacija - Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Petrinje
Uvrštena nova dokumentacija - Uklanjanje objekata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih panoa i oznaka te ostalog materijala
Uvrštena nova dokumentacija - Koncesija za obavljanje prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja dječjeg vrtića
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga tiskanja priručnika, promidžbenog materijala i ostalih tiskovina
Uvrštena nova dokumentacija - Kateteri 14 grupa
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge struč. geod., geotehn. i tehn. nadzora s kontrolom kvalitete ugradnje materijala i pružanje usluge koordinatora II tijekom izgradnje nasute brane Šumetlica
Uvrštena nova dokumentacija - Suhi kvarcni pijesak za kočenje


Stranica 34 od 49


<< 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 49 >>
Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine
d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod, d.o.o. Zadar
Datum zatvaranja: 28.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
Datum zatvaranja: 27.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Financijska agencija
Datum zatvaranja: 28.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Komunalac d.o.o Biograd na moru
Datum zatvaranja: 27.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA
Datum zatvaranja: 27.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Split
Datum zatvaranja: 4.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD PETRINJA
Datum zatvaranja: 27.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 27.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA MARIJANCI
Datum zatvaranja: 5.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Sveta Nedelja
Datum zatvaranja: 2.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Datum zatvaranja: 28.4.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Pula
Datum zatvaranja: 2.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 9.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017