Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 526 612

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- predhodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- predhodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- predhodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  15.9.2017.
Uvrštena nova dokumentacija - Sanacija asfaltnog zastora kolnika na puo zir u km 201+000 (lijevo i desno), autocesta A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA.
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada glavnih i izved.projekata i elaborata o inž.-geološkim, seizmičkim, geofizičkim i geotehničkim istražnim radovima za rekonstr. mp Rogatec-Zabok dn500/50 i mp Zabok-Kumrovec dn150/50
Uvrštena nova dokumentacija - Novelacija koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Požeštine s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Vrbnik, faza 4
Uvrštena nova dokumentacija - Uvrštena nova dokumentacija - uredski materijal, 3 grupe
Uvrštena nova dokumentacija - Jednogodišnja nabava izotopa i laboratorijskih reagensa za potrebe nuklearne medicine
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga izrade cjelovitih komunikacijskih rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promoviranje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama
Uvrštena nova dokumentacija - Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja na okoliš
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja
Uvrštena nova dokumentacija - Dobava i montaža 35 kV POSTROJENJA TS 110 35 20kV KRASICA
Uvrštena nova dokumentacija - Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti Dom zdravlja-centar zdravlja
Uvrštena nova dokumentacija - Zubarski potrošni materijal
Uvrštena nova dokumentacija - Uvrštena nova dokumentacija - Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku
Uvrštena nova dokumentacija - Isporuka i ugradnja sustava tehničke zaštite (Grupa 4. Dogradnja sustava tehničke zaštite u TS Žerjavinec)


Stranica 34 od 48


<< 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 48 >>
Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje,
građenje i održavanje autocesta
Datum zatvaranja: 25.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 9.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: TEKIJA D.O.O. za obavljanje vodnih usluga
Datum zatvaranja: 24.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ponikve voda d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 20.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 12.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Datum zatvaranja: 8.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova NP Plitvička jezera
Datum zatvaranja: 24.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZADAR
Datum zatvaranja: 25.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
Datum zatvaranja: 24.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 25.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Požeško-slavonska županija
Datum zatvaranja: 24.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK
Datum zatvaranja: 24.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ
Datum zatvaranja: 24.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 24.9.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017