Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 582 099

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  20.6.2018.
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge održavanja IBM programske opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga
Uvrštena nova dokumentacija - Osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti prema zaposlenicima
Uvrštena nova dokumentacija - Dobava i ugradnja 20 kV srednjenaponskih sklopnih blokova sa motornim pogonima
Uvrštena nova dokumentacija - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda upov Varaždin
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge vrednovanja programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te pripreme analiza za izvještavanje prema Europskoj komisiji u 2019. godini
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge privremenog zapošljavanja radnika
Uvrštena nova dokumentacija - Poštanske usluge
Uvrštena nova dokumentacija - Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za podršku Registara Ministarstva uprave
Uvrštena nova dokumentacija - Obilaznica Nedelišća i Pušćina, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole
Uvrštena nova dokumentacija - Održavanje cesta i ulica u zimskim uvjetima na području grada Samobora
Uvrštena nova dokumentacija - Sistemski cilindri, polucilindri, bravice, lokoti i ključevi za sustav zaključavanja
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju građevine za potrebe Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv.Frane Zadar
Uvrštena nova dokumentacija - Poslužitelji za napredno računarstvo i za potrebe sustava CroRIS
Uvrštena nova dokumentacija - Lukovice cvijeća i sjemenje cvijeća i povrća
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava konzultantske usluge projektiranja - izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje aglomeracije Omiš (idejni i glavni projekti)


Stranica 34 od 56


<< 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 56 >>
Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje,
građenje i održavanje autocesta
Datum zatvaranja: 5.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VARKOM d.d.
Datum zatvaranja: 10.8.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Datum zatvaranja: 29.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Datum zatvaranja: 30.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ministarstvo uprave
Datum zatvaranja: 28.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 27.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KOMUNALAC d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I
SOCIJALNU POLITIKU
Datum zatvaranja: 26.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar
Srce
Datum zatvaranja: 26.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 29.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VODOVOD d.o.o.
Datum zatvaranja: 29.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018