Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 066

Oglas za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina prikupljanjem indikativnih ponuda

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 21.3.2020.
Nadmetanje raspisao: Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod
Objavljeno u: Narodne novine, 21.2.2020.

Na temelju odluke Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. raspisuje se

OGLAS

za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina prikupljanjem indikativnih ponuda.

I. Izlažu se prodaji nekretnine u vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d., a koje su upisane u zemljišnim knjigama kako slijedi:

a) zk.č.br. 97/1 dvorište u Ulici P. Radića površine 10986, upisane u zk. uložak 5411, k.o. 328758, Slavonski Brod kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu, zemljišnoknjižni odjel Slavonski Brod;

b) zk.č.br. 103 livada i jarak Oraščić površine 3 081 m² upisane u zk.ul. 5417, k.o. 328758, Slavonski Brod kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu, zemljišnoknjižni odjel Slavonski Brod.

II. Potencijalna prodaja nekretnina koje su predmet oglasa bit će izvršena po načelu viđeno-kupljeno. Indikativne ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe, domaće i strane. Nekretnine koje su predmet prodaje opterećene su zalozima i služnostima u korist trećih osoba. Za sve predmete ovog oglasa, ako dođe do njihove prodaje, zaključili bi se kupoprodajni ugovori koji bi regulirali brisanje zaloga te će kupac, ako dođe do sklapanja kupoprodajnog ugovora, primiti nekretninu slobodnu od svih opterećenja, osim prava služnosti upisanih u korist trećih osoba. Također, ako dođe do prodaje, čestice koje su predmet oglasa bit će izdvojene u zasebni zk. uložak, podobne za prodaju.

III. Predmeti prodaje izlažu se prodaji skupno za sve stavke točke I. ovog oglasa. Podnositelji ponuda dužni su podnijeti ponudu koja obuhvaća sve predmete navedene pod točkom I. ovog oglasa. Ponuda mora biti izražena u ukupnom iznosu koji obuhvaća ponuđenu cijenu za sve predmete oglasa zajedno, uz razradu pojedinačnih ponuđenih cijena za sve stavke oglasa navedene pod točkom I. ovog oglasa.

Na temelju zaprimljenih indikativnih ponuda, Đuro Đaković Grupa d.d. može, ovisno o ocjeni zaprimljenih indikativnih ponuda, sa svim ili nekim ponuditeljima, nastaviti pregovore o potencijalnom sklapanju kupoprodajnog ugovora, pri čemu u svakom trenutku može odustati od daljnjeg tijeka pregovaranja, bez posebnog objašnjenja ponuditeljima.

IV. Indikativne ponude za predmete prodaje navedene pod točkom I. ovog oglasa se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, najkasnije do 21. ožujka 2020. u 12 sati, na adresu: Đuro Đaković Grupa d.d., 35000 Slavonski Brod, Dr. M. Budaka 1, s naznakom: »Oglas za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina«.

Danom predaje indikativne ponude smatra se dan zaprimanja ponude u sjedištu Đuro Đaković Grupe d.d.

V. Objava ovog oglasa ili primitak indikativne ponude ne stvaraju nikakvu obvezu Đuro Đaković Grupe d.d., niti mogu predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo ponuditelja.

Ovaj oglas, među ostalim, ima za svrhu ispitivanje tržišta i ne predstavlja ponudu za prodaju nekretnina navedenih u t. I. ovog oglasa, niti Đuro Đaković Grupa d.d. ima bilo kakve obveze prema ponuditeljima s osnove ovog oglasa, ali pridržava diskrecijsko pravo da na temelju prikupljenih indikativnih ponuda, a na temelju analize istih od strane nadležnih službi i ovlaštenih stručnih osoba, pozove pojedine ponuditelje na pregovore za sklapanje ugovora za kupnju predmetnih nekretnina, pri čemu i dalje, ovisno o tijeku pregovora, zadržava diskrecijsko pravo donijeti konkretnu odluku o sklapanju ugovora o kupoprodaji s odabranim ponuditeljem, kao i odustati, odnosno ne nastaviti postupak prodaje u cijelosti ili djelomično, bez posebne obavijesti ponuditeljima. Đuro Đaković Grupa d.d. ima pravo, bez obrazloženja, u svakom trenutku, poništiti ovaj Oglas, odnosno ne prihvatiti nijednu ponudu, pa i obvezujuću i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu.

Đuro Đaković Grupa d.d. zadržava pravo izmjene, obustave ili otkazivanja procesa, izmjene bilo kojih pravila i postupaka u svezi postupka prodaje predmetnih nekretnina, odnosno prekida pregovora s potencijalnim ponuditeljima u bilo koje vrijeme, bez ikakve prethodne obavijesti i bez ikakvog objašnjenja i razloga.

Đuro Đaković Grupa d.d. nema obvezu posebnog izvješćivanja podnositelja indikativnih ponuda ni bilo kojih trećih osoba o rezultatima ovog oglasa.

Potencijalna odluka Đuro Đaković Grupe d.d. o sklapanju kupoprodajnog ugovora s odabranim ponuditeljem bit će rezultat brižljive ocjene svih zaprimljenih ponuda kao i ukupnih rezultata pregovora s ponuditeljima o potencijalnom sklapanju kupoprodajnog ugovora.

VI. Predmeti prodaje navedeni pod točkom I. ovog oglasa mogu se pogledati svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) uz prethodnu najavu na broj telefona Društva: (035) 218-481. Na isti kontakt zainteresirani se ponuditelji mogu obratiti za sve upite vezane uz ovaj oglas.

Đuro Đaković Grupa d.d.
Slavonski Brod


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020