Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 419

Natječaj za zamjenu nekretnina k.o. Bogović

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostale usluge, Prodaja nekretnina, Usluge
Datum zatvaranja: 23.12.2019.
Nadmetanje raspisao: Općina Malinska - Dubašnica
Objavljeno u: Novi list, 8.12.2019.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13 i 137/15), članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16)), i Odluka Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/18-03/5, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-19-9 od 04. prosinca 2019. godine te Klasa: 944-01/19-03/2, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-19-2 od 05. prosinca 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica objavljuje

NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina

I.

- cijele z.č. 1332/5 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 9925 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, katastarski evidentirane površine od 212 m2, a prema Geodetskom snimku (Situaciji) izrađenom od tvrtke Triangl d.o.o. iz Rijeke, broj elaborata 146/2018, stvarne ukupne površine od 176 m2

- 173/198 dijela z.č. 163/6 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 1819 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, odnosno dijela parcele površine 173 m2, označenog na Situaciji izrađenoj od Ureda ovlaštenog inženjera Antona Gršković iz Dobrinja, Dobrinj 42, od 21. rujna 2018. godine, a koja je sastavni dio Natječaja.

II.

Cjelokupni tekstovi natječaja sa svim uvjetima objavljeni su na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Malinska - Dubašnica: http://www.malinska.hr/.

III.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 23. prosinca 2019. godine, u 12:00 sati, poštom na adresu Općina Malinska-Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22 ili osobno u prijemnom odjelu Jedinstvenog upravnog odjela.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020