Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 419

Dražba nekretnina

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 13.2.2020.
Nadmetanje raspisao: Croatia osiguranje d.d.,
Objavljeno u: Jutarnji list, 7.12.2019.

Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb objavljuje:

OBAVIJEST

O DRAŽBI NEKRETNINA

1. Skladište i zemljište u Čavlima - za 80% vrijednosti

Općinski sud u Rijeci donio je dana 18.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci i to:

- zk. ul. 1608, k.o. Cemik - Čavle, k.ć.br. 2732, u naravi skladište (trenutno se koristi i kao sportski centar) i zemljište površine 13.447 nu, na lokaciji Buzdohanj - Rakovo selo. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 14.690.000,00 kn.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 05. do 18.02.2020. godine. Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 11.752.000,00 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 27.01.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 1.469.000,00 kn. Razgledavanje nekretnine održat će se dana 08.01.2020. godine u 12:00 sati uz prethodnu najavu.

2. Restoran Brođanka u Slavonskom Brodu s opremom - za 75% vrijednosti

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, Zaključkom od dana 21.10.2019. godine objavio je prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu i to:

- zk. ul. 4510, k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 4264/1, u naravi Restoran Brođanka u Slavonskom Brodu, površine 1.119 m2, zajedno s pokretninama koje se nalaze u predmetnoj nekretnini i predstavljaju opremu restorana. Utvrđena vrijednost nekretnine i pokretnina iznosi 5.705.821,48 kn.

Nekretnina i pokretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 08. do 21.01.2020. godine. Nekretnina i pokretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 4.279.366,11 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 30.12.2019. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 570.582,15 kn. Za razgledavanje nekretnine i pokretnina potrebno je kontaktirati stečajnog upravitelja Jozu Perića, tel. 0914254 008 ili e-mail: kameningradstecaj@gmail.com.

3. Zemljišta u Zagrebu (Resnik) - za 75% vrijednosti

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 30.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Gradnja

- trgovina d.0.0. (brisano iz Registra) upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu i to:

1. zk. ul. 5444, k.o. Resnik, kx.br. 1225/1, zemljište površine 6.115 ni2, udio 7145/17140, utvrđene vrijednosti idealnog dijela i-475-483,oo kn

2. zk. ul. 5443, k.o. Resnik, k.č.br. 1226/1, zemljište površine 1.122 nu, udio 5/6, utvrđene vrijednosti idealnog dijela 358.333,00 kn. Radi se o idealnom dijelu zemljišta na lokaciji n. Resnički gaj u Zagrebu.

X.

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 17.12.2019. godine u 12:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 84, soba 134,1. kat. Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 3/4 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje od 1.106.612,25 kn, a nekretnina pod brojem 2 za manje od 268.749,75 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije tri dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 147.548,30 kn za nekretninu pod brojem 1 odnosno 35.833,30 kn za nekretninu pod brojem 2. Razgledavanje nekretnina održat će se dana n.u.2019. godine u 15:00 sati.

4. Zemljišta u Sesvetskom Kraljevcu i Sesvetama - za 50% vrijednosti

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 25.11.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama i tO:

1. zk. ul. 5218, ko. Sesvetski Kraljevec, kč.br. 8358, u naravi građevinsko zemljište u Željezničkoj ulici u Sesvetskom Kraljevcu, površine 8.012 m2, utvrđene vrijednosti 2.746.834,08 kn

2. zk. ul. 776, ko. Sesvete Novo, kč.br. 2429, u naravi građevinsko zemljište ublizini ulice Livadarski put u Sesvetama, površine 965 m2, utvrđene vrijednosti 463.000,00 kn.

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 13.02.2020. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 84, soba 232/II. Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 1/2 utvrđene vrijednosti tj. nekretnina pod brojem 1 za manje od 1.373.417,04 kn, a nekretnina pod brojem 2 za manje od 231.500,00 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije osam dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 274.000,00 kn za nekretninu pod brojem 1 odnosno 46.300,00 kn za nekretninu pod brojem 2. Razgledavanje nekretnina održat će se dana

04.02.2020. godine u 14:00 odnosno 15:00 sati.

***

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na intemetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama pokretninama) odnosno Hrvatske gospodarske komore (Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku).


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020