Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 138

Prodaja nekretnina stečajnog dužnika METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 8.1.2020.
Nadmetanje raspisao: METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Varaždinske vijesti, 3.12.2019.

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, OIB: 09637080512, stečajna upraviteljica na temelju suglasnosti odbora vjerovnika od 22. prosinca 2016. godine
OBJAVLJUJE
2.XII.2006.-2.XII.2019.

19. PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


L Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:

1. nekretnina čkbr. 297 oranica u Po-levčici površine 856 čhv, upisana u z.k.ul. 1989 k.o. Kneginec, suvlasnički udio 1/2, po početnoj cijeni u iznosu od 10.187,00 kn

2. nekretnine čkbr. 5190 oranica Rakovica površine 2893 m2 i čkbr. 5227 oranica Beli kipi površine 2942 m2, upisane u z.k.ul. 8642 k.o. Varaždin

(u osnivanju), udio 1/1, po početnoj 3. u iznosu od 121.189,00 kn

3. nekretnina čkbr. 3662 Toplice oranica površine 593 m2, upisana u z.k.ul. 4245 k.o. Varaždinske Toplice, udio 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 19.461,00 kn

4. nekretnina čkbr. 5182 Vrbice oranica površine 5341 m2, upisana u z.k.ul. 6568 k.o. Varaždinske Toplice, suvlasnički udio 1/2, po početnoj cijeni u iznosu od 12.406,00 kn

5. nekretnina čkbr. 5183 Vrbice oranica površine 336 m2, upisana u z.k.ul.

6569 k.o. Varaždinske Toplice, suvlasnički udio 1/2, po početnoj cijeni u iznosu od 781,00 kn

6. nekretnina čkbr. 5130 Vrbice pašnjak površine 1942 m2, upisana u z.k.ul. 6125 k.o. Varaždinske Toplice, suvlasnički udio 2/4, po početnoj cijeni u iznosu od 14.295,00 kn

7. nekretnina čkbr. 5131 Vrbice oranica površine 1833 m2, upisana u z.k.ul. 6126 k.o. Varaždinske Toplice, suvlasnički udio 2/4, po početnoj cijeni u iznosu od 13.495,00 kn

II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnine se prodaju pojedinačno, po utvrđenoj početnoj cijeni i ispod

te cijene se na devetnaestoj prodaji 5. ne mogu prodati.

2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz 6. uvjet da su prethodno, a najkasnije do 7. siječnja 2020. g., na ži-ro-račup stečajnog dužnika broj: HR3623400091116044139, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od

10 % od početne cijene nekretnine koju žele kupiti, uz opis plaćanja 7 „jamčevina u predmetu St-74/12,“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaća-nja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica Meteor grupe d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefa-nec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku Meteor grupa d.o.o. u stečaju - NE OTVARATI". Rok za dostavu ponuda je 8. siječnja 2020. godine.

Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku nekretnine za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.

Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponu-ditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je zaključno do 14. veljače 2020. godine uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude, jer u protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Prodaja se provodi po načelu „viđe-no-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom u cijelosti snosi kupac.

Javno otvaranje ponuda održat će se 15. siječnja 2020. godine, u prostorijama stečajnog dužnika Meteor grupa d.o.o. u stečaju, na adresi Varaždin, Optujska 12, u 10,15 sati. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.

Sve dodatne informacije u svezi s prodajom nekretnina mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon broj 098/1863124.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020