Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 419

Prodaja imovine u vlasništvu TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. Hadžići

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 18.12.2019.
Nadmetanje raspisao: BOSNA I HERCEGOVINA
Objavljeno u: Večernji list, 4.12.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj: 75/05) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. Hadžići, broj: N0-00097/2019 od

14.11.2019. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

JAVNI POZIV broj 160

za prodaju imovine u vlasništvu TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. Hadžići metodom neposredne pogodbe

Prodavač: TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. Hadžići

putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine Adresa: Ulica 6. Mart, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina

ID broj Prodavca: 4200357060005

Šifra predmeta: 11000317

Početna cijena: 196.000,00 KM

Depozit: 19.600,00 KM

Naknada: 200,00 KM

Naziv predmeta prodaje:

Predmet prodaje je poslovna zgrada i ostalo neplodno zemljište upisani na k.č. 1125/30 u zk.ul. 812, KO Hadžići, ukupne površine 1.463 m2.

Napomena: Odlukom Uprave preduzeća „TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI" d.d. Hadžići broj: UP-00128/2019 od 13.11.2019. godine definisano je da je početna cijena u iznosu od 196.000,00 KM ujedno i najniža cijena. Ponude sa cijenom nižom od početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 04.12. do

18.12.2019. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 18.12.2019. godine do 16:00 sati u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom

o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12-Stav 2. alineja 2., 3., 4,.

1 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada za učešće na račun croj 1540C11100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije. Sarajevo, ulica Maršala Tita broj 7., dana 20.12.2019. godine u 10:00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati: *

Kontakt osobe u preduzeću: Elvira Čengić 062 346 881

Kontakt osobe u Agenciji: Talić Fikret 033 586 238

Sabaheta Čongo 033 586 250


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020