Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 162

Prodaja imovine stečajnog dužnika Hidrogradnja Sarajevo u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 2.12.2019.
Nadmetanje raspisao: Hidrogradnja Sarajevo u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 7.11.2019.

U skladu sa odredbama člana 101,102,103. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH broj: 29/03,32/04, 42/06,52/18 te Odluke Skupštine povjerilaca Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju od 16.09.2019.godine i Odluke Odbora povjerioca broj 11-2/2019 od 31.10.2019.godine , stečajni upravnik „Hidrogradnja" Sarajevo u stečaju objavljuje

JAVNI OGLAS

za prodaju putem II (drugog) usmenog javnog nadmetanja imovine (svih prava na imovinu) pod A Stečajnog plana reorganizacije “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo u stečaju

Loti

Motel “Čavljak” ( zemljište, zgrada motela, inventar, kao i sva druga prava) početna cijena 1.382.636,45KM

LOTU

Vitkovac (zemljište, kao i sva druga prava) početna cijena 3.277.312,07KM

LOT III

Alfa Paromlinska (poslovni prostori, garaže u objektu, vanjske garaže, kao i sva druga prava)

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a III iznosi 335.366,09KM

ili pojedinačno po katastarskim česticima i to:

1. ZK uložak broj 15332 , 15336 K.O. SP DOLAC ( poslovni prostor 30+25m2) početna cijena 76.871,45KM

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E126

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 3 1 to POSLOVNI PROSTOR L3-S-27 koji se sastoji od prostor površine 25,06 m2, ukupno 25,05 m2 

POSLOVNI PROSTOR

25

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E130

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 3 1 to POSLOVNI PROSTOR L3-S- 31 koji se sastoji od prostor površine 30,60 m2, ukupno 30,60 m2 

POSLOVNI PROSTOR

30

 

2. ZK uložak broj 15335 K.O. SP.DOLAC (poslovni prostor 24m2) početna cijena 33.497,37KM 

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E129

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 31 to POSLOVNI PROSTOR L3-S-30 koji se sastoji od prostor površine 24,26 m2, ukupno 24,25 m2 

POSLOVNI PROSTOR

24

 

3. ZK uložak broj 15287 K.O. SP.DOLAC (poslovni prostor 70m2) početna cijena 142.500,OOKM 

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine /

Površina u m2

968/10E81

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 2 1 to POSLOVNI PROSTOR L2-PS-20 U prizemlju koji se sastoji od prostor površine 25,87 m2, WC površine 3,45 m2, ukupno 29,30 m2 u suterenu koji se sastoji od prostorije površine 41,93 m2 ukupno 41,95 m2. 

POSLOVNI PROSTOR

70

 

4. ZK uložak broj 15321 K.O. SP_DOLAC (garaža 29m2) 

 

početna cijena 37.489,09KM 

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E115

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 2 1 to GARAŽA L2-G-02 površine 29,40 m2. 

GARAŽA

29

 

5. ZK uložak broj 15422 K.O. SP.DOLAC (garaža 41m2) 

 

početna cijena 45.008,18KM 

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E216

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 4 1 to GARAŽA L4-G-01 površine 41,10 m2. 

GARAŽA

41


PREDNOST IMAJU PONUĐAČI KOJI PONUDE KUPOVINU KOMPLETNOG LOTA III PO TAČKAMA SA UKUPNOM POČETNOM CIJENOM.

LOT IV

Mostar - Prigrađani (prava na zemljište i devestirane hale) početna cijena

170.937,11KM


LOT V

Mostar - Sjeverni logor (prava na zemljište i objekte)

početna cijena

253.284,47KM

USLOVI PRODAJE:

1. Navedena imovina (sva prava) prodavače se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom staniu bez prava naknadne reklamacije.

2. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost imovine te njenih prava je početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta imovina ne može se prodavati ispod te cijene.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se dana 02.12.2019. godine u 12,00 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, llidža -Sarajevo za sve Lot-ove a po redoslijedu kako je naprijed navedeno.

PRAVO UČEŠĆA:

1. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 10% od početne cijene Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju za LOT III imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 5% za LOT III kao cjelinu ili 10% za pojedinačne katastarske čestice početne cijene .

2. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun „Flidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo tako da uplaćeno obezbjeđenje pristigne na naznačeni račun do 02.12.2019.godine do 10,00 sati.

3. Komisija će provjeriti da li je na račun „HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo - u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4. Sva pravna i fizička lica trebaju otkupiti tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, llidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 50,OOKM po Lot-u.

5. Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

6. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati imovinu koja je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 033 781 610.

7. Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 033 781 610, kontakt osoba Svraka Ibro (za LOT -1), Alić Adis (za LOT-II), Lejla Smajović-Hadžišabanović (za LOT III).

8. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

9. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.

10. Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao I sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavni diotenderske dokumentacije.
Stečajni upravnik Zijad Fazlagić dipl.ecc.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020