Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 839

Javni poziv za kupnju dionica trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kategorije: Ostala prodaja
Datum zatvaranja: 25.11.2019.
Nadmetanje raspisao: REPUBLIKA HRVATSKA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Objavljeno u: Jutarnji list, 10.10.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 28. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), članaka 10-19. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/19-03/5, Ur.br: 360-00/01-2019-2 od 24. rujna 2019. godine CERP objavljuje

Javni poziv za kupnju dionica trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje provedbom postupka javnog nadmetanja

Red. 

br.

Društvo

Broj dionica

% u temeljnom kapitalu

Početna cijena prodaje u HRK

Cjenovni korak u HRK

Jamčevina u HRK

Datum i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine

1

PANEX d.d., Čakovec

148.409

96,92

3.800.000

5.000

380.000

25.11.2019. u 10,00

14.11.2019. do 16,00

 

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.

Cjeloviti tekst javnog poziva sa uvjetima i detaljima, nalazi se na web stranici: http://www.cerp.hr/,


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020