Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 326

Prodaja imovine stečajnog dužnika AGRO-STOČARSTVO d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja vozila i plovila, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja pokretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 25.10.2019.
Nadmetanje raspisao: AGRO-STOČARSTVO d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Varaždinske vijesti, 8.10.2019.


Stečajni upravitelj u stečajnom postupku AGRO-STOČARSTVO d.o.o. u stečaju, OIB:91202913660 koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod posl.br. St-372/18 objavljuje

1. OGLAS
o prodaji nekretnina i pokretnina prikupljanjem pisanih ponuda i to:

NEKRETNINE: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE upisano u z.k.ul. 861, 1430, 1611, 1619, 1613, 18,1583,1585, 1612 k.o. Sesvete Ludbreške i z.k.ul. 168 k.o. Sigetec Ludbreški. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta prodaje i početna cijena je 285.639,98 kn.. Dio navedenih nekretnina je samo-vlasništvo, a dio je u suvlasništvu.

POKRETNINE - OPREMA SVINJOGOJSKE FARME (R2) ((Ventilacijski sustav, alarmni sustav, sustav grijanja, smještajni kapaciteti s hranjenjem i pojenjem, automatika, sustav za izgnojavanje), oprema govedarske farme, vozila i poljoprivredna me-
hanizacija (žitni kombajn, traktor MF 6480, roto-balirka, cisterna, plug Agrolux, rotodrljače Ferabo-li, sijačica Gaspardo, upravljačka, računalna i ostala oprema (silosi, vaga i dr.), ukupne procijenjene vrijednosti sveukupno 1.134.278,57 kn + PDV 25%, što je ujedno i početna cijena.

Ponude se mogu odnositi na predmete prodaje u cijelosti ili samo za pojedine nekretnine/pokretnine. Rok za dostavu pisanih ponuda i uplatu jamčevine je 25.10.2019.godine. Detaljne informacije mogu se dobiti na mob (091) 46-55-550 ili na mail: stecaj.grgec@ gmail.com


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020