Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 326

Prodaja imovine stečajnog dužnika J.P. ŠUME HERCEG-BOSNE d.o.o. Mostar, u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 11.11.2019.
Nadmetanje raspisao: J.P. ŠUME HERCEG-BOSNE d.o.o. Mostar, u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 4.10.2019.

J. P. ŠUME HERCEG-BOSNE d.o.o. Mostar, u stečaju

Stečajni upravitelj

Broj: 58 0 St 175897 17 St

Na temelju članka 101 Zakona o stečajnom postupku FBiH i Odluke Odbora povjeritelja od 2. 9. 2019. godine i Ovlasti PU FBiH, Kantonalni porezni ured Mostar, Odsjek za prinudnu naplatu, od 10. 6. 2019. godine, Stečajni upravitelj Stečajnog dužnika J.P. „ŠUME HERCEG-BOSNE" d.o.o. Mostar u stečaju objavljuje sljedeći

OGLAS O PRODAJI

imovine Stečajnog dužnika J.P. „ŠUME HERCEG-BOSNE" d.o.o. Mostar u stečaju

I. PREDMET PRODAJE I CIJENA

1. Poslovna zgrada i zemljište u Mostaru, površine 518,41, izgrađena na k.č. 928/2, z.k. uložak 7230 k.o. Sp Mostar, površina zemljišta 1495 m2, vlasništvo Stečajnog dužnika J. P. „ŠUME HERCEG- BOSNE" d.o.o. Mostar, u stečaju 1/1, procijenjene vrijednosti 2,040.831,60 KM, početna cijena prve prodaje 1,550.000,00 KM.

2. Poslovni prostor u poslovnoj zgradi u Doljanima, općina Jablanica, k.č. 1417/2, površine 17 m2, etažiran, procijenjene vrijednosti 8712,60 KM, početna cijena druge prodaje iznosi 6000,00 KM.

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda koje se dostavljaju poštom preporučeno na adresu stečajnog upravitelja - Milka Musa, Ul. k. Tomislava 19, 8800 Mostar, s naznakom PONUDA - NE OTVARAJ.

Rok za podnošenje ponuda iznosi 30 dana od dana objavljivanja oglasa o prodaji u dnevnom tisku (Večernji list, VEČERNJI LIST BH d.o.o. Mostar)

Pravo sudjelovanja u postupku prodaje imaju sve pravne i fizičke osobe koje pravodobno dostave ponudu i potvrdu o uplati na ime osiguranja sudjelovanja u prodaji - za poslovnu zgradu i zemljište iznos od 10.000,00, a za poslovni prostor iznos od 300,00 KM, na transakcijski račun Stečajnog dužnika J. P. „ŠUME HERCEG-BOSNE" d.o.o. Mostar, u stečaju broj: 3381302247449752 kod UniCredit Banka Mostar najkasnije do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Postupak prodaje provest će se i ako se na oglas javi samo jedan ponuđač koji ispunjava uvjete prodaje. Kupcem će biti proglašen ponuđač koji ponudi najvišu cijenu.

Ako najbolji ponuđač pravodobno ne uplati kupoprodajnu cijenu, kupcem će biti proglašen drugi najbolji ponuđač.

Kupcu će iznos uplaćenog osiguranja biti uračunat u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena vraćen u roku od tri dana od zaključenja prodaje.

Kupac kupuje nekretnine koje su predmet prodaje u stanju viđeno-kupljeno, tako da proda-vatelj ne odgovara za eventualne naknadno utvrđene nedostatke.

Otvaranje ponuda obavit će se u ponedjeljak, 11.11.2019. godine u 10 sati u Mostaru, Ul. k. Tomislava 55 ( Odvjetnički ured K. Zovko).

Kupac koji ponudi najvišu cijenu dužan je uplatu na transakcijski račun Stečajnog dužnika J. P. „ŠUME HERCEG BOSNE" d.o.o. Mostar izvršiti u roku od 30 dana od dana proglašenja kupcem. Ako ponuđač koji bude proglašen kupcem ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja kupcem, gubi pravo na povrat iznosa osiguranja, a prodaja će se izvršiti drugom najboljem ponuđaču.

Sve poreze i druge obveze proistekle iz kupoprodaje snosi kupac.

Uvođenje kupca u posjed provest će se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Rješenja o dosudi.

Dokumentacija o vlasništvu nekretnina i procjena vrijednosti nekretnina koje su predmet prodaje od ovlaštenog sudskog vještaka se mogu razgledati uz prethodnu najavu na broj: 063 482 513.

Ako kupac iz eventualno nastalih propusta ili smetnji na strani prodavatelja ne uspije izvršiti uknjižbu prava vlasništva na predmetnim nekretninama u zemljišne knjige u roku od 60 dana od dana'donošenja Rješenja o dosudi, prodavatelj se obvezuje, po predočenju dokumentacije o nemogućnosti upisa vlasništva, vratiti kupcu cjelokupan uplaćeni iznos kupoprodajne cijene. Dokumentacija o vlasništvu i procjene vrijednosti nekretnina izvršene od ovlaštenog sudskog vještaka mogu se razgledati dogovorno pozivom na broj: 063 482 513.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020