Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 326

Prodaja imovine stečajnog dužnika Hidrogradnja Sarajevo u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 14.11.2019.
Nadmetanje raspisao: Hidrogradnja Sarajevo u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 7.10.2019.

U skladu sa odredbama člana 101,102,103. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06,52/18 te Odluke Skupštine povjerilaca Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju od 16.09.2019.godine i Odluke povjerilaca broj 10-2/2019 od 30.09.2019.godine, stečajni upravnik „Hidrogradnja" Sarajevo u stečaju objavljuje

JAVNI OGLAS

za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja imovine (svih prava “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo u stečaju) pod B

Stečajnog plana reorganizacije “Hidrogradnja" d.d. Sarajevo u stečaju

i to:

Sva ostala imovina i prava stečajnog dužnika u zemlji i inostranstvu

kao cjelina

Briješće, Kamenolom Hadžići, Kamenolom Greben Kakanj, Sigma Sarajevo, PJ Libija, sva prava u drugim pravnima licima, pokretna imovina kao i druga prava prava koja ima privredno društvo Hidrogradnja d.d.

Sarajevo u stečaju u zemlji i inostranstvu

Početna cijena 96.176.551.70KM

USLOVI PRODAJE:

1. Navedena imovina ( sva prava ) prodavače se u pravnom i fizičkom staniu na dan prodaje u viđenom staniu bez prava naknadne reklamacije.

2. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost imovine te njenih prava i obaveza je početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta imovina ne može se prodavati ispod te cijene.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se dana 14.11.2019.qodine u 12.00 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, llidža - Sarajevo.

5. Nastavak poslovanja - osnovne djelatnosti Hidrogradnja d.d. Sarajevo, uz zadržavanje postojeće radne snage.

PRAVO UČEŠĆA:

1. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 1% od početne cijene.

2. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo tako da uplaćeno obezbjeđenje pristigne na naznačeni račun do 14.11.2019.godine do 10,00 sati.

3. Komisija će provjeriti da li je na račun „HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo - u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4. Sva pravna i fizička lica trebaju otkupiti tendersku dokumentaciju, u kojoj se nalaze svi podaci o imovini koja se prodaje. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, llidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 50.00KM.

5. Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

6. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati imovinu koja je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 061/338-937.

7. Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 061/338-937.

8. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

9. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.

10. Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao I sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja šu sastavni dio tenderske dokumentacije.
Stečajni upravnik Zijad Fazlagić dipl.ecc.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020