Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 326

Prodaja usmenom javnom dražbom motorne jahte imena Antea, zastave pripadnosti Republika Hrvatska

Kategorije: Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 24.10.2019.
Nadmetanje raspisao: Trgovački sud u Splitu
Objavljeno u: Narodne novine, 4.10.2019.

Urbroj: 9 Ovrv-18/17-49 od 23. IX. 2019.    (282)

Trgovački sud u Splitu, Split, Sukoišanska 6, objavljuje

OGLAS

U ovršnom postupku ovrhovoditelja Adriatic Croatia International Club d.d. Opatija, M. Tita 151, OIB:17195049659, kojeg zastupa opunomoćenik Dubravko Luetić, odvjetnik iz Zagreba, Trpimirova 31, protiv ovršenika Dušana Božića, iz Lučkog, Dolenica 2A, radi prisilnog ostvarenja novčane tražbine u iznosu od 78.369,45 kuna, dana 24. listopada 2019. u 10.20 sati održat će se prvo dražbeno ročište za prodaju usmenom javnom dražbom motorne jahte imena »Antea«, zastave pripadnosti Republika Hrvatska, luka upisa Split, upisana u ulošku br. 5 Y-411 Upisnika jahti Lučke kapetanije Split, pozitivni znak 9A9415, registarske tonaže GT:22,00, motorna jahta, mjesto gradnje SAD, stakloplastika, proizvođač Sea Ray, godina gradnje 1997., dužina 1 549 m, širina 423, gaz 109, pogonski stroj 2 x Caterpillar 3 116, 2 x 313 kW, u vlasništvu ovršenika, a koja jahta se nalazi u luci nautičkog turizma – ACI Šimuni, otok Pag.

Brod se prodaje u cijelosti, prema utvrđenju sudskog vještaka prof. dr. sc. Srećka Favra, dipl. ing, stalni sudski vještak i procjenitelj za pomorski promet, u pisanom vještvu zaprimljenom kod ovog suda 1. lipnja 2018.

Vrijednost broda utvrđena je vještvom na iznos od 332.227,29 kn na dan procjene, s PDV-om u iznosu od 443.036,38 kn.

Vrijednost broda može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju. Na prvom ročištu za dražbu brod se ne može prodati ispod jedne polovine utvrđene vrijednosti, odnosno vrijednosti konačno utvrđene na ročištu za prodaju, dok se na drugom ročištu brod može prodati i ispod polovine utvrđene vrijednosti, ali ne ispod jedne trećine te vrijednosti.

Sudionici javne dražbe dužni su do početka dražbe, odnosno prije (tako da jamčevina mora biti razvidna na sudskom depozitu) položiti jamčevinu u gotovom novcu u visini desetog dijela utvrđene vrijednosti broda, odnosno 33.227,30 kuna na depozitni račun Trgovačkog suda u Splitu br. HR1623900011300000664 poziv na br. Ovrv-18/2017 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb.

Kupac je dužan u roku od mjesec dana, nakon dražbe uplatiti kupovninu, te dostaviti sudu dokaz o uplati. Ako kupac udovolji svim obvezama iz uvjeta prodaje, gotovi novac položen na sudu kao jamstvo može se upotrijebiti kao dio kupovnine.

Obvezu plaćanja poreza i drugih davanja, te trošak upisa vlasništva na brodu u Upisnik brodova snosi kupac. Ako kupac u zadanom roku ne doprinese dokaze o izvršenoj uplati kupovnine, sud će pravomoćno rješenje o dosudi oglasiti nevažećim i odrediti ponovnu prodaju na trošak i rizik kupca, uz odgovornost kupca za svaku štetu koju je na taj način uzrokovao.

Kupac može biti pravna i fizička osoba. Rizik i korist za prodani brod prelazi na kupca onog dana kada mu brod po pravomoćnosti rješenja bude predan. Od toga dana kupac snosi i sve terete vezane za pravo vlasništva na brodu.

Uvjeti prodaje i isprave koje se odnose na brod mogu se razgledati kod ovog suda.

Pozivaju se založni vjerovnici čija prava nisu upisana u Upisnik brodova da najkasnije na ročištu za prodaju prijave svoje tražbine, te se ujedno upozoravaju da će se njihova prava u postupku uzeti u obzir samo ako proizlaze iz ovršnog spisa. Poziva se svaka osoba koja na brod ima kakvo pravo, zbog kojeg prodaja ne bi bila dopuštena, prijaviti svoje pravo sudu najkasnije na ročištu za prodaju prije početka usmene javne dražbe, s upozorenjem da se to pravo u pogledu broda na kojem se provodi ovrha na štetu savjesnog kupca neće više moći ostvariti.

Osobi koja na brod ima kakvo pravo ili teret dostavljat će se obavijesti o daljnjem tijeku postupka samo ako boravi u Republici Hrvatskoj ili ako u Republici Hrvatskoj ima svog punomoćnika, odnosno punomoćnika za primanje pismena.

Sudionici (ponuditelji – kupci) na javnoj dražbi moraju dokazati svoje ovlaštenje za zastupanje na ročištu javnom ispravom ili javno ovjerenom punomoći.

Zainteresirane osobe mogu brod razgledati svakog radnog dana u ACI Marina Šimuni,

Šimuni, otok Pag od 9 do 14 sati.

Trgovački sud u Splitu


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020