Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 182

Prodaja nekretnina Grada Cresa

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 11.10.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD CRES
Objavljeno u: Novi list, 4.10.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD CRES GRADONAČELNIK

Klasa: 943-01/19-1/19 Ur.broj: 2213/02-02-19-18 U Cresu, 04. listopada 2019. godine

OBAVIJEST O NATJEČAJIMA ZA PRODAJU NEKRETNINA

Sukladno članku 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 47. Statuta Grada Cresa, a na temelju Zaključaka Gradskog vijeća Grada Cresa Klasa: 943-01/19-1/19, Ur.broj: 2213/02-01-19-17, Klasa: 943-01/19-1/18, Ur.broj: 2213/02-01-19-9 i Klasa: 943-01/19-1/25, Ur.broj: 2213/02-01-19-4 od 23. rujna 2019. godine, Grad Cres raspisuje javne natječaje za prodaju nekretnina oznake č.zem. 3593/1, 3593/2, 3593/8, 3593/10, 3593/15, 4591/2, 82/17, 82/19, 82/20 i č.zgr. 900, sve k.o. Cres. Tekstovi natječaja objavljeni su na oglasnoj ploči Grada Cresa i na službenoj internet stranici Grada Cresa (http://www.cres/. hr). Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave ove obavijesti u Novom listu (zadnji dan za dostavu ponuda - 14.10.2019. godine). Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu Grada Cresa, na adresu GRAD CRES, Creskog statuta 15,51557 Cres, uz obaveznu napomenu na omotnici „ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI" i uz OZNAKU NEKRETNINA za koju se podnosi ponuda.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020