Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 326

Prodaja imovine stečajnog dužnika Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 21.10.2019.
Nadmetanje raspisao: Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 4.10.2019.

U skladu sa odredbama člana 101,102,103. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06,52/18 te Odluke Skupštine povjerilaca Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju od 16.09.2019.godine i Odluke povjerilaca broj 10-1/2019 od 30.09.2019.godine, stečajni upravnik „Hidrogradnja" Sarajevo u stečaju objavljuje

JAVNI OGLAS

za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja imovine (svih prava na imovinu) pod A Stečajnog plana reorganizacije “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo u stečaju


Lo tI

Motel “Čavljak” ( zemljište, zgrada motela, inventar, kao i sva druga prava) početna cijena 1.626.631,11KM

LOT II

Vitkovac (zemljište, kao i sva druga prava) početna cijena 3.855.661,25KM

LOT III

Alfa Paromlinska ( poslovni prostori, garaže u objektu, vanjske garaže, kao i sva druga prava)

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a III iznosi 491.572.52KM ili pojedinačno po katastarskim česticima i to:
1. ZK uložak broj 15332,15336 K.O. SP_DOLAC ( poslovni prostor 30+25m2) početna cijena 90.268,90KM

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E126

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 3 1 to POSLOVNI PROSTOR L3-S-27 koji se sastoji od prostor površine 25,06 m2, ukupno 25,05 m2 POSLOVNI PROSTOR

25

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E130

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 3 1 to POSLOVNI PROSTOR L3-S-31 koji se sastoji od prostor površine 30,60 m2, ukupno 30,60 m2 POSLOVNI PROSTOR

30

 

2. ZK uložak broj 15335 K.O. SP_DOLAC ( poslovni prostor 24m2) 

 

početna cijena 37.219,30KM 

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E129

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 3 1 to POSLOVNI PROSTOR L3-S-30 koji se sastoji od prostor površine 24,26 m2, ukupno 24,25 m2 POSLOVNI PROSTOR

24

 

3. ZK uložak broj 15287 K.O. SP_DOLAC ( poslovni prostor 7Đm2) 

 

početna cijena 186.722,50KM 

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E81

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 2 1 to POSLOVNI PROSTOR L2-PS-20 u prizemlju koji se sastoji od prostor površine 25,87 m2, WC površine 3,45 m2, ukupno 29,30 m2 u suterenu koji se sastoji od prostorije površine 41,93 m2 ukupno 41,95 m2. POSLOVNI PROSTOR

70

4. ZK uložak broj 15321 K.O. SP_DOLAC (garaža 29m2) 

početna cijena 39.462,20KM

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E115

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 2 1 to GARAŽA L2-G-02 površine 29,40 m2. GARAŽA

29

5. ZK uložak broj 15422 K.O. SP_DOLAC (garaža 41m2) 

početna cijena 52.231,31KM

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E216

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 4 1 to GARAŽA L4-G-01 površine 41,10 m2. GARAŽA

41

 

6. ZK uložak broj 15512 K.O. SP.DOLAC (garaža 14m2) 

 

početna cijena 21.063,66KM 

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/21 E25

Poseban dio poluukupanog parking prostora 1 to GARAŽA VG 25 u 

ukupnoj površini od 14,90 m2

14

 

 

 

 

 

 

 

7. ZK uložak broj 15518 K.O. SP_ DOLAC (garaža 14m2) 

 

početna cijena 21.063,66KM 

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/21 E31

Poseban dio poluukupanog parking prostora 1 to GARAŽA VG 31 u 

ukupnoj površini od 14,90 m2

14

8. ZK uložak broj 15524 K.O. SP_DOLAC (garaža 14m2) početna cijena

21.063,66KM

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/21 E37

Poseban dio poluukupanog parking prostora 1 to GARAŽA VG 37 u ukupnoj površini od 14,90 m2

14

9. ZK uložak broj 15563 K.O. SP_DOLAC ( garaža 15m2) početna cijena

22.477,33KM

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/21 E76

Poseban dio poluukupanog parking prostora 1 to GARAŽA VG 76 u ukupnoj površini od 15,90 m2

15

 

PREDNOST IMAJU PONUĐAČI KOJI PONUDE KUPOVINU KOMPLETNOG LOTA III PO TAČKAMA SA UKUPNOM POČETNOM CIJENOM. 


LOT IV

Mostar - Prigrađani ( prava na zemljište i devestirane hale)

početna cijena 213.671,39KM

LOT V

Mostar - Sjeverni logor ( prava na zemljište i objekte)

početna cijena 361.834,95KM

USLOVI PRODAJE:

1. Navedena imovina (sva prava) prodavače se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije.

2. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost imovine te njenih prava je početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta imovina ne može se prodavati ispod te cijene.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se dana 21.10.2019.godine u 12,00 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, llidža - Sarajevo za sve Lot-ove a po redoslijedu kako je naprijed navedeno.

PRAVO UČEŠĆA:

1. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 10% od početne cijene.

• Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju za LOT III imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 5% za LOT III kao cjelinu ili 10% za pojedinačne katastarske čestice početne cijene .

2. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo tako da uplaćeno obezbjeđenje pristigne na naznačeni račun do 21.10.2019.godine do 10,00 sati.

3. Komisija će provjeriti da li je na račun „HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo - u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4. Sva pravna i fizička lica trebaju otkupiti tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, llidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 50.00KM po Lot-u.

5. Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

6. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati imovinu koja je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 033 781 610.

7. Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 033 781 610, kgntakt osoba Svraka Ibro ( za LOT - I), Alić Adis ( za LOT-II), Lejla Smajović- Hadžišabanović ( za LOT III).

8. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

9. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.

10. Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao I sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavni diotenderske dokumentacije.
Stečajni upravnik Zijad Fazlagić dipl.ecc.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020