Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 182

Prodaja imovine stečajnog dužnika KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 29.10.2019.
Nadmetanje raspisao: KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d. u stečaju
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 4.10.2019.

KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d. u stečaju oglašavaju

 prodaju imovine stečajnog dužnika petim prikupljanjem pisanih ponuda i javnom dražbom

rb

oznaka zemljišta

Č.Z.

zu

m2

Početna prodajna cijena

Nekretnine rb 1 - 7 u K.O. Kaštel Štafilić - Novo

1

Pašnjak

1228

846

7.309

664.328,00

2

Oranica i pašnjak

1231

2020

3.213

292.036,00

3

Pašnjak

1284

2327

2.626

238.682,00

4

Pašnjak

1285/2

2329

1.963

178.421,00

5

Pašnjak

1289

1578

1.640

149.063,00

6

Put, maslinik, staklenik, Umac

1314

2332

2.500

227.229,00

7

Vrt

1317

1573

3.363

305.669,00

Nekretnina na predjelu Bmik. smještena u K.O Split

8

vinograd

2533

12304

1.012

381.586,00

 


1. Nekretnine pod rb. 6. č.z. 1314 i rb. 7. čz 1317 su u zakupu do prodaje i na njima su montirani plastenici u vlasništvu zakupnika.

2. Nekretnine se na ovom ročištu neće prodavati ispod početne prodajne cijene.

3. Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, koje će se otvarati pred javnim bilježnikom.

4. Jamčevina iznosi 10% od početne prodajne cijene i mora biti uplaćena na račun stečajnog dužnika IBAN: HR34 2390 0011 1009 1346 6, otvoren kod HPB d.d. najkasnije do utorka 29. listopada 2019. godine. Svrha uplate jamčevina za kupovinu nekretnine". Dokaz o uplati jamčevine treba priložiti ponudi.

5. Ponude s dokazom o uplati jamčevine se dostavljaju na adresu javnog bilježnika Mirjane Popovao, Mažuranićevo šetalište 13, Split, u zatvorenoj kuverti sa naznakom .Ponuda za oglas Kaštelanski staklenici - ne otvarati", a moraju biti dostavljene najkasnije do utorka 29. listopada 2019. godine

6. Ponude će se otvarati u srijedu 30 listopada 2019. godine u 13.00 sati, u kancelariji javne bilježnice Mirjane Popovao, Mažuranićevo šetalište 13, Split.

7. Cjelovit tekst oglasa sa uvjetima prodaje objavljen je na WEB stranicama Sudačka mreža, e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu, stranicama FINE - očevidnik nekretnina

8. Za sve obavijesti, kao i dogovor o pregledu nekretnine treba kontaktirati stečajnog

upravitelja radnim danom od 10 -13 sati na mob. 091-475 1111 ili e-mail v.separovic@gmail.com 

KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d. u stečaju


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020