Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 162

Prodaja vlasništva na nekretninama Brčko distrikta BiH putem usmenog javnog nadmetanja

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 25.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Brčko distrikt BiH
Objavljeno u: Večernji list, 11.9.2019.

Na temelju članka 11. Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 28/06 i 19/07), članaka 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovitog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine, i Odluke ravnatelja Ureda za upravljanje javnom imovinom o objavi Javnog natječaja za prodaju vlasništva na zemljištu koje predstavlja urbanističke i katastarsku parcelu, broj: 30-000130/18 od 26. 8. 2019. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH o b j a v Ij u j e

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju vlasništva na nekretninama putem usmenog javnog nadmetanja
Brčko distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, objavljuje Javni natječaj radi prodaje vlasništva na nekretninama putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet natječaja su nekretnine označene kao k.č. broj 1845/4, k.o. Brezovo Polje i k.č. broj 1845/5, k.o. Brezovo Polje.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 25.9.2019.godine do 14,00 sati po lokalnom vremenu.

Kompletan tekst Javnog natječaja objavljuje se na mrežnom portalu Vlade Brčko distrikta BiH: http://kuji.bdbih.gov.ba/Content/Read/oglasi-kancelarije i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, a sve dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti na telefonskom broju 049/240 632.

Ravnatelj Ureda

Dijana Glišić, dipl. ing. areh.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020