Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 428

Natječaj za davanje u zakup prostora dvorane zgrade II Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 12.9.2019.
Nadmetanje raspisao: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
Objavljeno u: Virovitički list, 5.9.2019.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

KLASA:oo3-oi/i9-oi/n

UR. BROJ:2i89-40-20t9-69 U Virovitici, 27.8.2019.

Temeljem članka 6. i 8. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica od dana 8.2.2019. g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica na svojoj 245. sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2019. raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA DVORANE

I. Natječajem se daje u zakup prostor dvorane zgrade II Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica na adresi Trg dr. A. Starčevića 3, Virovitica površine 79 m2, radnim danom od ponedjeljka do petka, u periodu od 17,00 do 21,00 sat.

II. Dvorana Vrtića namijenjena je za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi.

III. Minimalan iznos zakupnine iznosi 12,00 kn za jedan sat (60 min) korištenja.

IV. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

V. Zakupnik snosi troškove koji terete prostor prema ispostavljenim računima zakupodavca, kao i ostale troškove (troškove osobe koja će se brinuti o prostoru za vrijeme korištenja istog), što će se regulirati Ugovorom o zakupu.

VI. Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

- kratak opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

- naziv, adresu, ime i prezime te telefonski broj osobe za kontakt

- željeni termin i trajanje termina

- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u javnom natječaju

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

VII. Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponudbenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u roku osam (8) dana od objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, Pejačevićeva 1, 33000 Virovitica, s naznakom „Natječaj za zakup prostora dvorane - ne otvarati" . Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, naziv pravne osobe, adresu i sjedište.

Otvaranje ponuda obaviti će se dana 18.09.2019. godine u 12,30 sati u prostoru Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, Pejačevićeva 1, Virovitica.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Sve ostale informacije o natječaju mogu se dobiti u tajništvu Vrtića, broj telefona:o33/8oi-545, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 - 16,00 sati.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA Blaženka Špoljarić, dipl. iur.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020