Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 162

Modernizacija dijela javne rasvjete Općine Brinje s ciljem povećanja energetske učinkovitosti

Kategorije: Nabava elektromaterijala, Javna rasvjeta, Bagatelna nabava, Nabava roba, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 19.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Općina Brinje
Objavljeno u: www.javnanadmetanja.com, 11.9.2019.

Naziv naručitelja: OPĆINA BRINJE

Sjedište naručitelja: Trg admirala J.V. Podkapelskog 6, 53260 Brinje

OIB naručitelja: 37242293454 

Broj računa: HR3223400091803700006, Privredna banka Zagreb

Telefon:, telefaks: 053/701-270, Fax: 053/701-210

E-pošta: ivica.perkovic@brinje.hr

Osoba za kontakt: Ivica Perković

Evidencijski broj nabave: 8JN/19

Opis predmeta nabave: Modernizacija dijela javne rasvjete Općine Brinje s ciljem povećanja energetske učinkovitosti

Procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kuna bez PDV-a

Rok izvođenja: 45 dana od sklapanja ugovora

Rok, način i uvjeti plaćanja: u roku od 30 dana od dana ispostave situacije/računa i ovjere od strane naručitelja.

Način određivanja cijene ponude: Cijena ponude nepromjenjiva je za vrijeme trajanja ugovora. Cijena se popunjava u troškovniku, koji se nalazi u privitku Poziva.

Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena ponude koja ispunjava sve zahtjeve i uvjete navedene u Pozivu na dostavu ponuda.

Svi uvjeti predmeta nabave definirani su Pozivom na dostavu ponude koji se nalazi u privitku nadmetanja. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Poziv na dostavu ponude - Modernizacija dijela javne rasvjete (TS Križpolje i TS Jezerane).docx 66.10 KB  
Troškovnik modernizacije javne rasvjete - TS Jezerane,TS Križpolje (rujan 2019.).xlsx 22.98 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020