Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 162

Davanje u zakup javne površine za prodaju voća i povrća na klupama u Slavonskom Brodu

Kategorije: Zemljišta, Ostalo, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 19.9.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD SLAVONSKI BROD
Objavljeno u: Glas Slavonije, 11.9.2019.

GRAD SLAVONSKI BROD Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA: 303-01/19-01/291. 

URBROJ: 2178/01-05-19-02 U Slavonskom Brodu, 6. rujna 2019. godine

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 08/09.) Gradonačelnik raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za prodaju voća i povrća na klupama

R.br.

Lokacija

Broj klupa

1.

NASELJE ANDRIJA HEBRANG 

(dio k.č. br. 6321/1, k.o. Slavonski Brod) (u blizini pješačkog mosta)

4 klupe 

(klupa broj 1,2, 3,4)

2.

NASELJE SLAVONIJA I 

(dio k.č. br. 2503/1, k.o. Slavonski Brod) (nasuprot “Narodnih novina”)

5 klupa 

(klupa broj 1,2,3,4,5)

3.

P0DVINJE 

(dio k.č. br. 4746/1, k.o. Podvinje) (na prostoru ispred Samoposluge)

4 klupe 

(klupa broj 1,2,3,4)

4.

ULICA EUGENA KVATERNIKA - MALI PARIZ 

(dio k.č. br. 1812/1, k.o. Slavonski Brod) (na prostoru ispred Mjesnog doma)

3 klupe 

(klupa broj 1,2,3)

5.

BRODSKO VINOGORJE 

(dio k.č. br. 1117/1, k.o. Brodsko Vinogorje) (na prostoru ispred Mjesnog doma)

4 klupe 

(klupa broj 1, 2,3,4)

 


Početna cijena za sva prodajna mjesta je 100,00 kn po klupi mjesečno.

Namjena: prodaja voća i povrća.

Javna površina se daje u zakup na vrijeme od 1 godine.

Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda.

Sudionik natječaja uz prijavu mora priložiti rješenje o upisu u odgovarajući registar, potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada da nema dugovanja prema Gradskom proračunu.

Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji prodaje vlastite proizvode mora priložiti iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili uvjerenje nadležnog Ureda državne uprave o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača.

Sudionik natječaja u ponudi mora navesti ime i prezime, naziv tvrtke, adresu, OIB, ponuđenu mjesečnu zakupninu, točnu lokaciju i br. mjesta za koje se natječe, kontakt telefon, te upravnu pristojbu u vrijednosti 20,00 kuna. Kod zaključivanja ugovora o zakupu zakupac mora priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bianco potpisana zadužnica ovjerena od strane javnog bilježnika).

Korisnik će biti u obvezi osigurati fiskalnu blagajnu, odnosno priključak na Internet u vlastitoj režiji.

Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu ili neposredno u pisarnicu na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD

“NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA PRODAJU VOĆA I POVRĆA NA KLUPAMA - NE OTVARAJ”

35000 SLAVONSKI BROD, VUKOVARSKA 1

Rok za podnošenje prijava je 8 dana računajući od prvog narednog dana objave javnog natječaja u tisku.

Skice mjesta iz Natječaja mogu se pogledati na Službenim stranicama Grada, te na oglasnoj ploči Gradske Uprave, Vpkovar-ska 1, Slavonski Brod. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos za isto mjesto na istoj lokaciji, prednost imaju ponuditelji čija je ponuda ranije prispjela na natječaj.

Ponuditelj od ponude može odustati isključivo do trenutka otvaranja pristiglih ponuda, i to pisanim putem ili davanjem izjave na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, a što će se navesti u zapisniku.

Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, 23. rujna 2019. godine u 9,00 sati. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Gradonačelnik grada Slavonskog Broda na prijedlog Povjerenstva. Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela ovog natječaja odnosno neizbora najpovoljnije ponude bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima. Zakašnjele i nepotpune prijave odbacit će se posebnim zaključkom.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020