Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 382

Prijava programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2020. godinu

Kategorije: Obrazovanje i znanost, Kultura i umjetnost, Ostalo, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 9.10.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Objavljeno u: Glas Istre, 10.9.2019.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
(„Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 7/13. i
14/13 ), dana 10.09.2019. godine, objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2020. godinu
Predmet ovog Javnog poziva jest prikupljanje prijava programa i
projekata koji se financiraju iz Proračuna Općine za 2020. godinu
i to iz sljedećih područja: predškolski odgoj, obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb i
kultura.
Prijave programa i projekata mogu podnijeti sve zainteresirane
pravne i/ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na
području Općine, osobe koje imaju članove s područja Općine ili
pružaju određene usluge na području Općine, osim udruga.
Prijave programa/projekta podnose se na propisanim obrascima
koje Prijavitelji mogu podignuti u pisarnici Općine ili preuzeti sa
web stranici Općine http://tar-vabriga.hr/.
Sve informacije moguće je dobiti slanjem upita na e-mail
c.radoicovich@tar-vabriga.hr ili pozivom na broj 052/443-120.
Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE, najkasnije do 09. listopada 2019. godine, s naznakom:
JAVNI POZIV - NE OTVARAJ.
KLASA: 402-06/19-01/1 URBROJ: 2167/08-01/01-19-1 Tar-Torre, 10. rujna 2019. godine  Općinski načelnik / Nivio Stojnić  Ep6575


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020