Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 428

Prodaja nekretnina Cerje Tužno

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 17.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Općinski sud u Varaždinu
Objavljeno u: Večernji list, 10.9.2019.

Općinski sud u Varaždinu, po sutkinji Tamari Turek, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, protiv 1. ovršenika Josipa Kumrića iz Lukavca, Lukavec 30 A, OIB: 38734626580, i 2. ovršenika Java d.o.o., Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 9 a, OIB: 85067444784, radi namirenja novčanog potraživanja ovrhom na nekretnini ovršenika, oglašava

DRUGU JAVNU DRAŽBU

1. Opis nekretnina i vrijednost:

Opis nekretnine:

Nekretnine 1. ovršenika Josipa Kumrića i to :

• čk.br. 1626 u naravi šuma u Risnjaku s 1.690 m2,

• čkbr. 1629 u naravi kuća kbr. 30M, Lukavec s 55 m2 i vinograd s 9.587 m2, sve upisano u zk,ul. br. 3034. ko.

Cerje Tužno.

Mjesto i vrijeme održavanja javne dražbe:

Drugo ročište za prodaju održat će se dana 17. 09. 2019. godine u 09:00 sati, u zgradi Općinskog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba 146,1 kat

Mjesto i vrijeme razgledavanja nekretnine: 1

Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati predmetnu nekretninu dana 10. 09. 2019. godine u vremenu od 13:00 do 15:00 sati, uz sudjelovanje sudskog ovršitelja, po prethodnom dogovoru sa sudskim ovršiteljem.

Uvjeti prodaje:

• utvrđena vrijednost nekretnine iznosi: 889.000,00 kn za obje zk čestice. Konačna vrijednost nekretnine može se utvrditi na ročištu za prodaju;

• na drugoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod 1/2 njezine utvrđene vrijednosti;

• poreze i pristojbe u vezi s prodajom dužan je platiti kupac;

• kupac je obvezan položiti kupovninu na žiro račun Općinskog suda u Varaždinu kod HPB d.d. IBAN:

HR 1223900011300000154, pozivom na broj: 05 19-02-17113 u roku od 30 dana od dana održanog ročišta za dražbu, Ako kupac ne položi kupovninu u tom roku, nekretnina će se dosuditi kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, a ako takvih ponuda nije bilo ili isti ne uplate kupovninu u određenom roku, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom. Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj dražbi i novoj dražbi;

• nekretnina će biti prodana na usmenoj javnoj dražbi;

• kupac ne može biti ovršenik, sudac ili druga osoba koja službeno sudjeluje u postupku prodaje, a niti osoba koja po zakonu ne može steći nekretninu koja je predmet ovrhe;

• kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su do početka održavanja ročišta za dražbu uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % utvrđene vrijednosti nekretnine, a koja jamčevina iznosi 88.900,00 kn. Jamčevinu nisu dužni dati ovrhovoditelj na čiji prijedlog je određena ovrha i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se, a obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine taj iznos mogao namiriti iz kupovnine;

• jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općinskog suda u Varaždinu kod HPB d.d.

IBAN: HR1223900011300000154. pozivom na broj: 05 19-02-17113 ili na blagajni suda. Kupac je potvrdu o prethodnoj uplati jamčevine obavezan predočiti sudu prije nego što sudac pristupi dražbi, s time da u slučaju uplate na žiro račun suda, uplata mora biti evidentirana na žiro računu suda prije počettta održavanja dražbe. Ponućiteljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina odmah nakon zaključenja javne dražbe.

Dodatne informacije možete dobiti u Hrvatskoj poštanskoj banci, Jurišićeva 4, Zagreb, u Sektoru upravljanja -naplatom, na broj 091 6072 842.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020