Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 428

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju zaliha materijala u vlasništvu stečajnog dužnika ZM-ELEMES d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja robnih zaliha, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 21.9.2019.
Nadmetanje raspisao: ZM-ELEMES d.o.o.,
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 9.9.2019.

Na temelju Zaključka Skupštine vjerovnika od 4.rujna 2019. godine i Rješenja Trgovačkog suda u Zadru,Stečajni upravitelj stečajnog dužnika ZM-ELEMES d.o.o., 22000 Šibenik, u stečaju, Narodnog preporoda 12, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU ZALIHA MATERIJALA U VLASNIŠTVU STEČAJNOG DUŽNIKA

1. Predmet javnog natječaja je prodaja materijala koji čine:

OKOVI I BRTVE ZAALUMINIJSKE PROZORE, VRATA I OSTALE STIJENE RAZNIH SERIJA (Prema popisu Stečajne mase)

2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 45.963,96 kuna ispod koje cijene se ne može prodati.

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koji uplate jamčevinu.

4. Jamčevina u iznosu od 5.000,00 kuna uplaćuje se na žiro račun broj HR31 2390 0011 1010 17116 , otvoren u HPB-id.d.

5. Ponuditelji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena jamčevina vraća se u roku od 10 dana od dana primitka odluke o odabiru.

6. Javni poziv objavit će se na sudačkoj mreži i dnevniku Slobodnoj Dalmaciji i traje 15 dana od dana objave.

/.Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najpovoljniju cijenu za predmetni materijal.

8. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi stečajni upravitelj, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja.

9. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ" natječaj za prodaju materijala, najkasnije do 21. rujna 2019. godine.

10. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti ponuđenu cijenu u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o prihvaćanju ponude.

11. Zadržava se pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

12. Javno otvaranje ponuda održat će se 24. rujna 2019. godine u 12 sati u Uredu stečajnog upravitelja u Zadru, Vukovarska 3 E.

13. Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti od stečajnog upravitelja-na broi telefona 098/ 1856902. ili osobno u uredu.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020