Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 314

Prodaja imovine stečajnog dužnika ZM-ELEMES d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 15.9.2019.
Nadmetanje raspisao: ZM-ELEMES d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 9.9.2019.

Na temelju Rješenja Trgovačkog suda u Zadru i Skupštine vjerovnika od 04.09.2019 godine broji St-379/2017, Stečajni dužnik ZM-ELEMES d.o.o. u stečaju Šibenik, Narodnog preporoda 12., OIB:21766591818 objavljuje

PRODAJU

IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

A. jPREDMET PRODAJE

I. Predmet prodaje je nekretnina označena kao č.z.4660/30 k.o. Šibenik,zk. ul.8205 i to suvlasnički dio od 11441/233136, što čini 4,9% površine ili 148,22m2 idealnog dijela cijele čestice.

II. Stečajni dužnik suvlasnik je predmetne čestice čija ukupna površina iznosi 3025 m2 i to samo idealnog dijela od 11441/233136,što u naravi čini površinu od 148,22m2.

III. Vrijednost nekretnine koja je predmet prodaje utvrđena je na iznos od 34.398,95 kuna, koja. vrijednost predstavlja početnu prodajnu cijenu ispod koje se ne može prodati.

B. ) NAČIN I UVJETI PRODAJE

1. Prodaja se obavlja u stečajnom postupku nad uvodno navedenim Dužnikom , sukladno pravilima Ovršnog Zakona prema načelu „viđeno-kupljeno" pa se isključuju svi naknadni prigovori kupaca. Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda . a ako jednake ponude dostave dva ili više ponuditelja, provest će se javno nadmetanje po načelu“tko da više“počevši od povoljnije ponude u pogledu cijene.

Najmanja početna cijena određena je u točki III. ovog Oglasa u iznosu od 34.398,95 kuna.

2. Ročište za javno otvaranje ponuda i eventualnu usmenu javnu dražbu zakazuje se za utorak, 24. rujna 2019. godine s početkom u 12,30 sati u Uredu stečajnog upravitelja,Vukovarska 3 E,23000 Zadar.

3. Pravo podnošenja pisanih ponuda i sudjelovanje na javnoj dražbi imaju sve domaće i strane pravne i fizičke osobe pod uvjetima ovog Oglasa. Strane pravne i fizičke osobe imaju pravo sudjelovanja i kupnje iste nekretnine pod uvjetom da prema pozitivnim propisima mogu stjecati vlasništvo nekretnine u Republici Hrvatskoj. Ponuda mora sadržavati sve podatke o ponuditelju (ime, prezime, adresu, OIB, cijenu i potpis za fizičke osobe, odnosno za pravne osobe tvrtku/naziv, sjedište, MBS, OIB,puno ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, pečatom,te naznakom visine cijene koja se nudij.Ponudi treba priložiti dokaz o plaćenoj jamčevini

4. Podnositelji pisanih ponuda dužni su najkasnije do 21. rujna 2019. godine poslati pisanu ponudu i uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene iz točke III. ovog Oglasa. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika,broj računa IBAN: HR31 2390 0011 1010 17116 kod HPB-e, sa svrhom uplate jamčevina u predmetu 1 St-379/2017.Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini. Pisane ponude s dokazom o plaćenoj jamčevini dostavljaju se najkasnije do 21.rujna 2019. godine na adresu stečajnog upravitelja, mr.sc.Frane Zvonimir Negro, Miroslava Krleže 3 C,23000 Zadar, s naznakom:“Ponuda na Oglas u predmetu 1 St-379/2017- ne otvarati."

5. Podnositelj pisane ponude koji ne uplati traženu jamčevinu, nema pravo sudjelovanja po ovom Oglasu.

6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od održanog ročišta za prodaju.

7. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti s prodavateljem Ugovor o kupoprodaji, te u daljnjem roku od 30 dana u cijelosti platiti kupovnu cijenu, umanjenu za iznos prije plaćene jamčevine.

8. Podnositelj koji povuče ponudu prije javnog otvaranja pisanih ponuda, ili koji se ne želi javno nadmetati u slučaju dviju ili više ponuda,ili koji odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, ili koji ne uplati kupovnu cijenu u roku smatrat će se da je odustao od kupnje , te tada gubi pravo na povrat jamčevine.

9 .Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", pa su isključeni svi naknadni prigovori kupca.

10. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju po ovom Oglasu, poreze i druge javne dadžbine, troškove pisanja kupoprodajnog ugovora, ovjere, pristojbe i slično.

11. Prodaja se vrši sukladno pravilima Ovršnog zakona.

12 .Prodaja se može obaviti ako sudjeluje i samo jedan ponuditelj. Stečajni dužnik pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

13. Sve obavijesti kao i dogovor u vezi pregleda stvari koje se prodaju, mogu se dobiti i dogovoriti sa stečajnim upraviteljem svakog radnog dana od 8 do 15 sati na telefon 023 317 506 ili na mob.stečajnog upravitelja 098/ . 1856902. .

ZM-ELEMES d.o.o. u stečaju ŠIBENIK, Narodnog preporoda


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020