Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 382

Predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020.

Kategorije: Kultura i umjetnost, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 9.10.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Objavljeno u: Večernji list, 9.9.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KULTURU
na temelju 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 4-7/90, 27/93 i 38/09), te Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13), objavljuje

POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020.

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13), te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2019., Grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2020. uvrstiti:

1. djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;

2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;

3. programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;

U. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;

5. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;

6. programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;

7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;

8. programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i produkciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa i filmsko nakladništvo;

9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;

10. programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;

11. programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;

12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.

II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

III.

Prijavljeni program, uz obrazloženje, mora sadržavati podatke 0 pravnom statusu podnositelja programa te prijedlog sredstava za realizaciju programa s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba, vlastitih prihoda i drugih izvora.

IV.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica) koji su dostupni na službenoj web stranici Grada Zagreba http://www.zagreb.hr/

Prijave se podnose u razdoblju od 9.9.2019. do 9.10.2019. godine

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno uputama, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Gradskom uredu za kutturu neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. godinu.

Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. bit će objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba.

Prijaviti se možete putem poveznice https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/elsprave2.

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020