Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 382

Prodaja i prijenos 100,00 % udjela u društvu Agromeđimurje Podrum Štrigova d.o.o.

Kategorije: Ostala prodaja
Datum zatvaranja: 14.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Agromeđimurje d.d., Čakovec
Objavljeno u: Narodne novine, 6.9.2019.

Na temelju odredbi zakona i Statuta društva Agromeđimurje d.d., Čakovec, OIB: 40122099785, Ruđera Boškovića 10, 40000 Čakovec (dalje u tekstu: Prodavatelj), Uprava Prodavatelja oglašava

PRODAJU IMOVINE

prikupljanjem pisanih ponuda.

I. PREDMET PRODAJE

1. Prodaja i prijenos 100,00 % udjela u društvu Agromeđimurje Podrum Štrigova d.o.o., Čakovec, OIB: 46853587166, R. Boškovića 10, 40000 Čakovec, a koji udjeli se nalaze u vlasništvu Prodavatelja.

II. PRODAJNA CIJENA

2. Pozivaju se zainteresirani ponuditelji da dostave svoje ponude za kupnju udjela ponuđenih u točki 1. ovog poziva. Udjele će biti moguće kupovati isključivo kupnjom cijelog ponuđenog paketa iz točke 1. ovog poziva.

3. Prodaja 100 % udjela u društvu Agromeđimurje Podrum Štrigova d.o.o., Čakovec, OIB: 46853587166, R. Boškovića 10, 40000 Čakovec oglašava se bez početne cijene.

III. ROK PREDAJE PONUDE

4. Rok za podnošenje ponuda: 8 dana od objave ovog poziva. Danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude na adresi sjedišta Prodavatelja, R. Boškovića 10, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju udjela društva Agromeđimurje«, Podrum Štrigova d.o.o., Čakovec, OIB: 46853587166, R. Boškovića 10, 40000 Čakovec

5. Prilikom dostave ponude potencijalni kupac dužan je u ponudi dostaviti podatke za kontakt (ime firme, OIB, ime odgovorne osobe, adresa, broj telefona, broj telefaksa, e-adresa). Ponuda se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača, ako se radi o stranom investitoru.

6. Ponuda treba sadržavati ime i prezime, odnosno naziv, adresu i OIB ponuditelja; iznos ponuđene cijene za 100,00 % udjela iskazan u kunama; izvod iz sudskog registra za pravne, odnosno presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe.

IV. KRITERIJI IZBORA NAJBOLJE PONUDE

7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena i solventnost kupca.

8. Zakašnjele i nepotpune ili djelomične ponude neće se razmatrati.

9. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Uprava Prodavatelja.

10. U roku od osam dana od primitka odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklopit će se ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela. Najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja, sukladno uvjetima koje je ponudio.

11. Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u roku iz prethodne točke, smatra se da odustaje od ponude.

12. Troškove sastavljanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela, kao i druge troškove u svezi prijenosa snosi kupac.

13. Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u prateću dokumentaciju i sve potrebne informacije u sjedištu Prodavatelja za sve vrijeme trajanja ovog poziva.

14. Prodavatelj pridržava pravo poništenja natječaja odnosno ne prihvatiti nijednu ponudu bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Za sve informacije i dogovor za obilazak društva koje je predmet prodaje možete se obratiti: Agromeđimurje d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10, ured Uprave: Jelena Glavina, telefon: +38540390825, e-adresa: jelena@agromedjimurje.hr, www.agromedjimurje.hr.

Agromeđimurje d.d.
Čakovec


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020