Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 428

Porezna uprava Federacije BiH vrši prodaju rashodovanog kancelarijskog namještaja

Kategorije: Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 17.9.2019.
Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA FBiH
Objavljeno u: Večernji list, 6.9.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo financija - finansija Porezna uprava Federacije BiH Sarajevo
Na osnovu Odluke v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH broj: 13/06/3-14-30-1338-4/18 A.S. od 30.08.2019. godine, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine o b j a v Ij u j e:

PONOVNU JAVNU LICITACIJU

za prodaju kancelarijskog namještaja - peta prodaja

 

R/B

Naziv sredstva

Inventarni broj

Količina

POČETNA CIJENA KM

1

Sto ovalni

0900055

1

50,00

2

Sto ovalni

0900056

1

50,00

3

Plakar

0900058

1

130,00

4

Plakar 80x60x180

0900059

1

110,00

5

Ugaona sećija

0900060

1

180,00

6

Polufotelja princeza

0900061

1

40,00

7

Polufotelja princeza

0900062

1

40,00

8

Polufotelja princeza

0900063

1

40,00

9

Fotelja kožna

121056

1

25,00

10

Fotelja kožna

121057

1

25,00 -

11

Trosjed kožni

07931192

1

35,00


 

I

Porezna uprava Federacije BiH vrši prodaju rashodovanog kancelarijskog namještaja kako slijedi:

II

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja, zaključno sa danom prodaje (do početka licitacije), na blagajni Središnjeg ureda Porezne uprave, izvrše uplatu kaucije u iznosu od 10% početne cijene sredstva koje je predmet licitacije i koja ponude dostave do dana određenog za podnošenje ponuda.

Uposlenici Porezne uprave FBiH nemaju pravo učešća u licitaciji.

III

Javnoj licitaciji mogu prisustvovati svi ponuđači koji su dostavili ponudu (fizička lica), odnosno osobe ovlaštene za učešće na javnoj licitaciji (pravna lica).

IV

Ponude se mogu predati do 08,30 sati 17.09.2019. godine a dostavljaju se u zapečaćenoj koverti na adresu: Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br. 4, sa naznakom „Ponude za licitaciju kancelarijskog namještaja".

V

Ponude koje stignu nakon naznačenog roka i ponude sa cijenom ispod početne, neće se razmatrati.

VI

Namještaj se može pogledati od 09.09. do 16.09.2019. godine u terminu od 09,00 do 15,00 časova na adresi: Sarajevo, ul. Flusrefa Redžića br.4.

Kontakt osoba je Karamustafić Halim, telefon: 033/289-899.

VII

Javna licitacija namještaja iz tačke I. održat će se 17.09.2019. godine sa početkom u 09,00 sati na adresi iz prethodne tačke.

VIII

Kupac koji kupi bilo koji dio namještaja dužan je postignutu cijenu uplatiti u roku od 1 (jednog) dana. Ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od kupovine, čime gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

IX

Namještaj koji je predmet ponude kupuje se po principu viđeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

X

U slučaju da dva ili više ponudioca u zatvorenim kovertama dostave identičnu cijenu, izbor najpovoljnijeg ponudioca izvršiće se direktnim javnim nadmetanjem prisutnih ponudioca na licitaciji koji su ponudili istu cijenu.

POREZNA UPRAVA FBiH


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020