Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 586

Dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Općine Tounj

<< Nazad

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 29.8.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA TOUNJ
Objavljeno u: Večernji list, 16.8.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 363-01/19-01/05 Ur.broj: 2133/20-01-19-4

Tounj, 14. kolovoza 2019.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine 68/1/8), članka 50. Statuta Općine Tounj (GKŽ 07/2018) Odluke o dimnjačarskoj službi (GKŽ 36/2010)

i Odluke Općinskog načelnika od 13. kolovoza 2019. godine objavljuje se:

JAVNI NATJEČAJ 01/2019.

ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

I Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Općine Tounj, na rok od 10 (deset) godina.

II Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u točci I.

III Ponudi se prilaže:

• popunjeni i ovjereni Ponudbeni troškovnik sukladno Zakonu o obavljanju dimnjačarskih poslova

• preslika izvoda iz sudskog registra ili preslika obrtnice

• podaci o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti ponuditelja

• reference o do sada obavljenim poslovima

IV Kao kriteriji koji će se prvenstveno uzimati u obzir prilikom odabira najpovoljnije ponude biti će osim najniže cijene i što bolja tehnička i kadrovska ekipiranost ponuditelja te visina, odnosno % naknade koja će se na ime

dobivene koncesije godišnje uplaćivati u korist Proračuna Općine Tounj.

V Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA TOUNJ. Linije 3 B. 47264 TOUNJ

u zatvorenim omotnicama s naznakom: “Ponuda za koncesiju - ne otvarati”, najkasnije do 29. kolovoza 2019. godine do 12.00 sati, a javno otvaranje ponuda kojem zainteresirani ponuditelji mogu biti nazočni, biti će isti dan u 14.00 sati.

Informacije o ovom Javnom natječaju zainteresirani mogu dobiti svaki radni dan u vremenu od 09,00 do 13,00 sati na broju telefona 047/563-003.

Osoba za kontakt - Općinski načelnik - ing. Ivica Sopek mob. 098 365156.

VI O odabiru najpovoljnije ponude svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli koncesije.

OPĆINSKI NAČELNIK:

ing. Ivica Sopek v.r.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019