Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 418

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava ITLS edukacija

Kategorije: Edukacija, Bagatelna nabava, Usluge
Datum zatvaranja: 23.8.2019.
Nadmetanje raspisao: HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Objavljeno u: Narodne novine, 12.8.2019.

2019/ 0BP-00782

Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj

Službeni naziv: HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

OIB: 02584649098

Poštanska adresa: KOZARČEVA 22

Mjesto: ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Kontakt podaci

Služba za kontakt:

Osoba za kontakt: Luka Dubravica

Telefon: +385 912123033

E-pošta: ldubravica@outlook.com.

Telefaks:

Predmet nabave

Naziv*

Nabava ITLS edukacija

CPV-kod*

80560000-7

Procijenjena vrijednost

41.792,00

Vrsta ugovora*

Radovi                  Roba                 Usluge

Mjesto isporuke

Grupa 1 - Mjesto pružanja usluga je u prostorijama NP Mljet.

Grupa 2 - Mjesto pružanja usluga je u prostorijama PP Biokovo

Dodatni podaci

   

Uvjeti sposobnosti i jamstva

    3.1. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili b) jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako ne postoji dokument pod a) ili c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta,.

 

Potvrda, jednakovrijedni dokument ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od roka za dostavu ponuda.

Predaja ponuda

Adresa za pruzimanje dokumentacije

Sukladno pozivu na dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda, vrijeme i mjesto

06.08.2019 14:00:00    HGSS, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb

Adresa za dostavu ponuda

Sukladno pozivu na dostavu ponuda

 

Datum slanja objave

29.07.2019

Broj objave

2019/ 0BP-00782

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 35-2019.pdf 752.86 KB  
Odluka o poništenju postupka 35-2019.PDF 87.05 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019