Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 157

Davanje u zakup poslovnog prostora provođenjem usmene javne licitacije Gradski bazeni Varaždin

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 21.8.2019.
Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin
Objavljeno u: Varaždinske vijesti, 13.8.2019.

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin"

Zagrebačka 85 a Varaždin

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj 125/11,64/15 i 112/18), članka 22. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin" („Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/03, 9/03, 8/06, 4/07-pročišćeni tekst, 7/12, 7/14, 10/15-pročišćeni tekst, 10/17 i 6/18) i Odluke o određivanju početne cijene zakupa poslovnog prostora u objektu Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin" Broj: 20/05/01/19-03 Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin" objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora provođenjem usmene javne licitacije

Adresa

Površina u m2

Moguća djelatnost

Oznaka položaja u zgradi

Početni iznos mjesečne zakupnine (sa uključenim PDV-om)

Iznos 

jamčevine

Zagrebačka 

85a

14,88

Pedikerski salon sa terapeutskim ribicama

Prizemlje ulični

208,32 kn

624,96 kn

 


Prostor se daje u zakup na rok od 5 godina.

Početni iznos zakupnine za poslovne prostore utvrđen je Odlukom o zakupu i korištenju poslovnih prostora sistemom bodova. Javna usmena licitacija započinje početnim iznosom mjesečne zakupnine naznačenim u gornjoj tablici.

Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu, koja će se najpovoljnijem ponuđaču uračunati u obvezu plaćanja garantnog pologa odnosno zakupnine, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti.

Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Sudjelovati u javnoj usmenoj licitaciji mogu sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u gore navedenom iznosu na poslovni račun Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin", Zagrebačka 85 a, Varaždin, IBAN: HR5023400091110220201, Privredna banka Zagreb d.d. te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati i ponudu koja je ujedno prijava za sudjelovanje u javnoj usmenoj licitaciji.

Ponuda mora sadržavati:

♦ ime i prezime (za fizičke osobe) odnosno naziv (za pravne osobe) te prebivalište ili sjedište podnositelja ponude,

♦ rješenje o upisu u trgovački registar ili obrtnicu s upisom djelatnosti za koju se natječe,

♦ detaljniji opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

♦ potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu),

♦ potvrdu mjerodavne porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,

♦ pravovaljani dokaz o statusu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko se podnositelj ponude poziva na status radi ostvarivanja prava prednosti

♦ izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

Ponude se dostavljaju osobno na adresi sjedišta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin", Zagrebačka 85 a, Varaždin do 21. kolovoza 2019. godine u 10:00 sati, kada će se održati javna usmena licitacija. Javnoj usmenoj licitaciji mogu pristupiti ovlašteni predstavnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

Ugovor o zakupu sklopit će se s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 30 dana od donošenja Zaključka o odabiru. Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin" pridržava pravo da poslovni prostor iz ovog Natječaja ne dodijeli u zakup, te da poništi ovaj Natječaj u dijelu ili u cijelosti.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa poslovnog prostora nakon provedenog postupka javne usmene licitacije, gubi pravo na povrat jamčevine. Za uvid u navedeni poslovni prostor potrebno je najaviti se u ravnatelju putem elektroničke pošte: ravnatelj@bazeni-varazdin.hr.

Ravnatelj

Željko Kušter, univ. spec. oec., v.r.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019